Werking van het Plasmabrein


Deze stuurde mijn lieve partner Pascal naar mij toe: Synthetische telepathie en neurale bewaking op afstand zijn twee kanten van dezelfde medaille. Neurale bewaking op afstand is een vorm van functionele neuroimaging, waarmee op afstand EEG-gegevens uit het menselijk brein kunnen worden geĆ«xtraheerd zonder dat fysiek contact of elektroden nodig zijn. NSA heeft de mogelijkheid om deze gegevens te decoderen, om subvocalisaties, visuele en auditieve gegevens van hun doelwit te extraheren. Het geeft toegang tot iemands gedachten zonder hun medeweten of toestemming. Hoe eerder je je realiseert dat dit waar is, hoe beter je af bent om onszelf te beschermen. 5G is ook een soort neurologisch netwerk ā€¦ Volledige Artikel lezen? Klik even op deze link:

Nou en dit is dus een enorm probleem geweest, want AI (kunstmatige intelligentie) heeft een heel groot deel van de werking van het werkelijke en natuurlijke ‘kwantumbrein’ (die uit plasma bestaat) weten te confisqueren!! Maar we zijn hier om uitleg te geven over de oorspronkelijke werking van het menselijke systeem, dus hier komt ie weer!

Een ziel is voor ons slechts een verzonnen naam die ontwikkeld werd vanuit de menselijke taal en de menselijke taal is ontwikkeld om algoritmen te kunnen stelen en de werkelijke zielentrillingen, frequenties te beĆÆnvloeden via een kunstmatig aangelegd computer gestuurd brein – lijnen die werden gelegd in de Neo Cortex, en de werkelijke werking van de Neo Cortex terug gebracht heeft naar 5% werking, in plaats van 100% werking.

Het volledige menselijke brein bestaat uit zowel materie als non-materie, zoals iedereen inmiddels weet. Het is de vaste materie van het brein die zorgt voor het aardse bestaan in het menselijke lichaam en het is de non materie die de werkelijke oorsprong is, die jullie ‘ziel’ noemen. De materie en non-materie van het brein werken met elkaar samen en vertegenwoordigen een samengesmolten plasma-achtige substantie.

Wij zijn niet om belerend te zijn, noch om jullie breinen vol te stoppen met ‘nieuwe’ informatie maar wij houden wel heel erg van vertellen, dus gewoon net als alles er altijd al was, zijn wij aan het uitdijen en zo zijn wij als helpers bij deze ascentie tegelijkertijd aanwezig vanuit een hele verre toekomst als vanuit een heel ver verleden. Wij zijn geĆ«voleerd tot het 22e universum in omniversum en werken als bewustzijnsstraal vanuit een geavanceerde bewustzijnsplaneet die niet in het menselijke lichaam past.

We kunnen ons slechts verdelen in fractalen, wat betekent dat ik als mens Heidy met het samengesmolten plasmabrein dat ik draag tegelijkertijd zowel Mens (ik) als Bewustzijnsplaneet (we) ben. De geĆÆndividualiseerde vorm van zijn is ons niet helemaal bekend, dus het was wel effe wennen hier in dit universum.

Zo zijn er zeven universums uit het verleden (Bron) Ʃn toekomst (Evolutie) via bewustzijnsplaneten met fractalen aan het helpen om dit vijfde universum en bewustzijnsplaneet Terra te redden van hun ondergang, wij zijn dus niet hier om de mensheid te redden, maar om de mensheid te informeren. Er waren vele artificiƫlen engelen gemaakt door de archonten die in dit universum de boel aan het besturen waren vanuit de vierde dimensie tijdslijn. Deze artificiƫle engelen waren gekoppeld aan de rechtopstaande gekleurde chakra implantaten, en zij bestuurden daardoor de zielentrillingen die in het mensenlichaam incarneerden.

Het lijkt bijna een sience fiction film nietwaar? Maar jullie moesten eens weten hoeveel waarheid er berust in sience fictions films, de huidige mobiele telefoons zijn er al honderduizenden jaren bijvoorbeeld, maar er is heel veel voor jullie achter gehouden, zelfs onvoorstelbaar veel aan geavanceerde technieken en methoden die veel verder waren dan jullie momenteel kunnen bedenken.

Terra heeft, zoals wij dat hebben een soort geheugenchip in haar DNA waar informatie over de gebeurtenissen die zij heeft meegemaakt in staan gegrifd zowel van dit universum als van het verleden van haar kinderen. Maar ze heeft ook haar plannen tegen ons verteld, omdat wij kunnen communeren met elkaar, zoals jullie zielengroepen met elkaar kunnen communiceren ?

Terra wilde deze keer mƩt haar oorspronkelijke kinderen haar tijdperkverandering maken, omdat ze deze creatie absoluut niet kwijt wilde. En dit is de allereerste keer sinds haar eerste Terratijd omdat Terra nu inmiddels een volwassen moederplaneet is. Jullie begrijpen dat dit een zeer belangrijke reden was voor ons als Council verborgen te blijven, want het bewustzijn van velen is zeer ernstig vernauwd omdat dit informatie is die niet begrepen kan worden met het menselijke brein, maar ook omdat de zwarte elite dit mensenlichaam al vermoord zou hebben in de baarmoeder, zoals zij dat ook bij vele van jullie krachtpatsers hebben gedaan ten tijde van jullie incarnatie.

Dit lichaam was bedoeld voor een aardemagiƫr (Tribe) maar de zielentrilling was er al uit gegaan, omdat deze ziel niet opnieuw wilde incarneren en velen van jullie lopen met hetzelfde gevoel rond en velen van jullie zijn aangevallen geweest vanaf de dag dat jullie besloten om af te reizen in het menselijke lichaam. Velen hebben het niet gered, maar velen zijn toch terug blijven komen tot het wel lukte en hallo!! Daar zijn jullie dan, de ware bikkels nogmaals!

Wij zijn als fractaal in hetzelfde DNA gestapt als waar jullie in incarneerden, en van deze lichamen waren er nog maar 29.000 wereldwijd. Eerst zijn jullie een vonkje, van vonkje gaan jullie zielentrilling worden, vanuit samengevoegde zielentrilling worden jullie prachtige stralende wezens, dus een ziel is geen individueel zoekend schepsel, maar een samenvoeging van kleuren, trillingen, frequenties, golven, bewegingen, samensmeltingen!!

Alles met een bewustzijn draagt een zielentrilling, dus zoals er verschillende plantenlichamen en dierenlichamen en planeten lichamen zijn, dragen we allemaal een bepaald soort trilling die afgestemd hoort te zijn op het DNA. Zoals er verschillende soorten planten en dieren zijn, zijn er ook verschillende soorten mensenlichamen, die allemaal een andere Tribe trilling dragen, maar altijd dienstbaar zijn vanuit Ć©Ć©n en hetzelfde principe – en dat is de Bron.

Op dit moment zijn enorm sterk vibrerende Tribes op aarde teruggekomen om bij te dragen aan de enorme collectieve opschoning die eraan zit te komen. Terra is moeder van planten, dieren, elementen, realms, weiden, bomen, oceanen, dolfijnen en alles wat DNA bevat en wat leven heet dus zij is moeder van de leerlichamen. En omdat zij een samensmelting is vanuit dit universum, is het universum (kosmos) een soort vaderlijk figuur voor de zielentrillingen – het mannelijke en vrouwelijke principe integreren/fuseren voor leerzielen ?

Niet meer in vergetelheid incarneren is zeer essentieel, omdat het deze moderne mensenlichamen zijn die de veranderingen zullen doorvoeren die nodig zijn voor het bouwen van de Nieuwe Menselijke Beschavingen die weer net zo prachtig en geavanceerd zullen zijn als in de tijdlijn van Hybornea.

Gelukkig zijn jullie steeds meer plasmabrein aan het worden en dit brein is in staat om vloeiend te zijn (100%) en het kunstmatige gemanipuleerde brein kraakt (5%) – we weten het nog niet beter te omschrijven dan deze paar armtierige woorden, dus alvast wederom excuses want we zijn nog steeds lerende om de juiste woorden te vinden voor jullie om de diepere waarheid te brengen in jullie levende cellen.

Plasmabrein is vloeiende samengesmolten vorm en ontvangt trillingen, frequenties, golven, stromingen, bewegingen die doorstromen naar het Pineal Gland. Het pineal Gland zet deze om in innerlijke beelden die de zielentrilling kan begrijpen. Er ontstaan hierdoor allerlei kleuren, vormen, symbolen, codes, puntjes in het brein die weer worden doorgestuurd naar het menselijke DNA. Het menselijke DNA is in staat vanuit deze stromingen en trillingen actie uit te voeren.

Het Plasmabrein kent geen trucjes, is niet iets wat je kunt aanleren, is niet iets wat je kunt trainen via scholingen en het plasmabrein is op geen enkele wijze te manipuleren! Plasmabrein is een essentie van jouw zijn en dan kan iedereen tegen je ‘lullen’ wat die wil in zijn of haar ‘menselijke zielen overtuigingen’ een plasmabrein trapt daar niet in en heeft er zelfs gĆ©Ć©n behoefte aan. Een plasmabrein weet vanuit de diepste essentie op zeer natuurlijke wijze aan de slag te gaan via resonante trillingen, zonder dure training volgen ?. Het plasmabrein is altijd en eeuwig in ontspannen toestand en altijd en eeuwig aan het werk vanuit ontspannen toestand, dus de werkelijke meditatievorm.

Het Moderne brein is een uit elkaar gerukte, verdeelde, geblokkeerde en verharde vorm die de huidige ’toestand’ van het menselijke bewustzijn vertegenwoordigt en wat een opzichzelfstaande entiteit is! Dit betekent dat dit brein alleen maar kan begrijpen via woorden en redeneren. Aan dit woordelijke brein zitten entiteiten, kunstmatige lijnen, archonten, shapeshifters, valse lichtwerkers, artificiĆ«le intelligenten, kwaadaardige multidimensionale wezens gekoppeld. En van al die aangehechte troep, zijn jullie maar in staat om 5% zelf op te ruimen!! Dit brein is altijd en eeuwig gespannen aan het werk en zoekt naar gekunstelde meditatiemanieren en ontspannenheid.

De overige 95% van die aangehechte troep kleeft al miljoenen jaren vast aan jullie brein waarin jullie leven na leven na leven in incarneerden. Hier is een interessante koppeling te maken met de werking van het menselijke DNA, want volgens de wetenschappers werkt 5% van dit menselijke DNA functioneel en is de overige 95% volgens diezelfde wetenschappers het welbekende ’trash’ DNA die niet functioneel is (zoek het maar op).

MAAR nu komt ie! (we houden het even spannend nog!) De 5% is de werkelijke fysieke werking van het DNA en de overige 95% is jullie BEWUSTZIJN! Dit verhaal gaat eventjes verder, want de werking van het DNA is daarmee het COLLECTIEVE bewustzijn. De 5% is het gematerialiseerde bestaan (de derde dimensie) die een allereerste DNA koppeling van de zielenleer in een incarnatielichaam, de allereerste ‘kennismaking’ met het lichaam.

Jullie zielentrillingen werden vastgehouden in een toestand als die van een pasgeboren babytje naar de ontwikkeling van een kind van 3 tot 12 jaar (metaforisch gezien dus 3D). Door het werkelijke menselijke DNA dermate te manipuleren en te kruisen met allerlei buitenaards gespuis, bestaat het huidige DNA in 22 opsplitsingen van verschillende species.

Dit betekent dat jullie werkelijke zielentrillingen opgeslitst is in 22 verschillende realms! Het is werkelijk zo dat er een artificiele ‘goddelijke’ wereld en een artificiĆ«le zielenleer werd gebouwd voor jullie, dit is geen leugen! Want als je even dieper invoelt is ALLES aan elkaar gekoppeld en ‘lijkend’ op de diepere waarheid die we nu verder zullen gaan onthullen met Ć©Ć©n voorbeeld van een eenvoudige opsomming.

Diepere werkelijkheid in menselijke woorden samengevat: Dimensies zijn Hiƫrarchisch gezien niet kunstmatig gestapeld maar Hiƫrarchisch gezien een samengesmolten geheel van massa, lengte en tijd. Jullie zijn de gedachten ingefluisterd dat de 1e dimensie lager is dan de bijvoorbeeld de 12e dimensie. Of dat de 1e dimensie uit steen en zand bestaat en de 23e dimensie uit engelen, opgestegen meesters en God.

Wanneer we werkelijk naar dimensies kijken duiden deze een bepaalde dichtheid of niet-dichtheid aan vanuit een trillingsvorm (waar we verblijven) of snelheid (energie, kleuren, frequenties). Dimensies groeien alle kanten op, zowel in hoogte, als in breedte als in lengte en hoe meer ontwikkeld het bewustzijn is hoe meer geavanceerd dat jullie kunnen reizen als multi dimensionale wezens in jullie eigen tijdlijnen, dimensies, realms, werelden, wateren en op deze manier doe je hƩƩl veel ervaring op. Hoe meer ervaring hoe onvaster jouw massa wordt, hoe langer de lengte en hoe sneller de tijd.

in het menselijke leerlichaam en dient de volgende studie zich aan naar een meer geƫvolueerd lichaam. (niets romantisch aan hƩ ?) Dit betekent dat jullie naar een steeds meer geƫvolueerd lichaam zullen gaan vanaf de Brontijd. Jullie worden via ervaringen, samensmeltingen van trillingen en frequenties een steeds breder geƫvolueerd wezen, waardoor jullie langzaam veranderen en uitdijen van vorm, daardoor steeds geavanceerder zullen worden in jullie creaties.

Een bewustzijns-planeet is ook een soort lichaam voor geĆ«voleerde zielen (al bevatten jullie het misschien nog niet helemaal) en deze kan uiteraard niet ‘incarneren’ in een mensenlichaam, want een planeet is echt vĆ©Ć©l te ver uitgedijt en enorm groot van trillingen, dat deze absoluut niet in een lichaam past. En zo past een universum niet meer in een planeet en een omniversum niet meer in een universum.

Er ontstaan dus lijnen van uitdijing en hoe meer samensmeltingen er plaats vinden hoe ‘hoger of breder’ het bewustzijn, hoe ‘hoger of breder’ het bewustzijn, dan ontstaat er weer een nieuwe scheppingsvorm binnen deze ‘hiĆ«rarchie” en zo staat er aan elk universum een team die weer verder groeit en ontwikkeld, maar alles zal gebeuren vanuit het meest eenvoudige pricipe, alles was altijd al geweest en alles zal altijd zijn en kan alleen maar van vorm veranderen.

Probeer eens jouw lichaam met kledingmaat 44 in een kledingmaat van 32 te proppen? Dat gaat niet hƩ, want al het vet zal eruit puilen, de huid wordt afgeklemd, er worden striemen ontwikkeld, die striemen worden pijnlijk en als de kleding maar lang genoeg te klein wordt gedragen, gaat de huid schuren tot bloedens toe. En dit is precies wat jullie momenteel wordt aangericht als zielentrilling!! Ze hebben jullie gewoon voordurend kledingmaatje 34 laten dragen, terwijl het lichaam maat 44 nodig heeft. Auw!

En wat wij willen komen brengen en vertellen, is dat jullie collectief en individueel op weg zijn om je eigen kledingmaat weer kunnen gaan dragen, kleding dat heerlijk comfortabel zit, waarin je vrijelijk kunt bewegen, kleding die gemakkelijk aan en uit te trekken is en waarin je vrij kunt bewegen, zo hoort het toch te zijn? En de ene draagt graag een joggingbroek , de andere een jurk, en de ander draagt graag een ochtendjas. Uiteindelijk kom je iemand tegen die jouw joggingbroek leuk vindt en jij geeft uitleg hoe je die in elkaar hebt genaaid, hoe mooi is dat?

Dit is Tribe-vorming, vrije trillingen, vrije keuzes waar je wil zijn, bij wie je jezelf wil aansluiten en van wie je wil leren om een joggingbroek, jurk of ochtendjas in elkaar te kunnen naaien, gewoon omdat je die graag wil dragen en niet omdat het moet.

Bron is de maker van de natuurlijke zachte zijden, wollen en katoenen stoffen, Omniversum verft deze stoffen in de meest prachtige kleuren en is tevens de leverancier. Universum is de kledingmaker die elke gewenste vorm, maat en kleur in elkaar kan zetten. Planeet is de winkel die schitterende kledingstukken verkoopt in elke maat, vorm en kleur naar keuze! Ziel loopt de winkel binnen, past verschillende kledingstukken en kiest een kledingstuk die het mooiste is en het lekkerste zit.

Nogmaals is niemand hoger of lager maar een samengesmolten goedwerkend geheel. Het ene kan niet zonder het andere bestaan, maar er is wel een Hiƫrarchie in deze samenwerking te zien. Zonder de maker van het stof (Bron) is er geen koper (Ziel) die uiteindelijk in vele verschillende winkels geweldige fantasierijke kleurrijke kleding naar keuze kan kopen in de benodigde maat.

En toen kwamen de Archonten binnenvallen bij de oorspronkelijke leverancier (dit universum). Zij eisten van deze leverancier dat er alleen nog maar grijze stoffen geleverd mochten aan drie winkels (planeten), omdat er anders een oorlog zou worden ontketend. Vele winkeliers moesten sluiten omdat hun gewenste producten niet meer werden aangeleverd. Er bleven drie winkels over voor de kopers en de Archonten eisten uiteindelijk dat er alleen maar drie verschillende maten verkocht mochten worden en dat zij de kleuren zouden gaan bepalen.

Er werd jullie een grijs Adam pak, een grijs Eva pak en een artificieel gekleurd pak aangeboden en vanuit jullie oorspronkelijke essentie werden jullie toe getrokken naar de gekunstelde kleuren en abstracte vormen die werden aangeboden. Langzaamaan raakten jullie eraan gewend om vieze zweterige, synthetische en kunstmatige stoffen te dragen en een veel te kleine maat kleding. De synthetische kleding lag in rekken opgestapeld of hingen aan een kapstok en dat werd uiteindelijk jullie enige keuze.

? …?

Wanneer DNA voor 100% geactiveerd zou zijn, besta je uit pure plasmatrilling waar NIETS aan vast kan hechten! Geen ego, geen angst, geen gestapeld denken, geen minderwaardigheidscomplex, geen oude emotionele rotzooi, geen waardeloze aantrekking van beschadigende relaties, geen entiteiten, geen kunstmatige lijnen en nog duizend andere dingen waaruit de huidige mens bestaat.

Maar jullie menselijke denken is voorlopig nog een kunstmatig ontwikkeld systeem, dus gebruiken wij menselijke woorden en metaforen, ondanks dat we het niet eens zijn met dit ontwikkelde systeem.

Een zielentrilling kan niet anders dan leven na leven te incarneren binnen dezelfde DNA systeem die aansluit bij een door Terra gecreĆ«erde beschavingsvorm. Een beschavingsvorm is een Tribe die gevormd is uit samengesmolten zielentrillingen van een ‘zielenfamilie’. Een ‘zielenfamilie’ zijn simpelweg trillingen die samenkomen vanuit een bepaalde tijdlijn van groei en ontwikkeling.

Omdat het hogere DNA, Hologram, Zielentrilling, het werkelijke Plasmabrein inhouden (dus je bewustzijn) en frequenties uit vrijwel dezelfde non-materie bestaan als het menselijke DNA, horen jullie niet ā€˜in vergetelheidā€™ te incarneren.

Wat grappig is om te weten, is dat zielentrillingen kunnen incarneren in een gematerialiseerd lichaam vanuit een bepaalde trilling in een specifiek DNA die in elkaar gefuseerd de werkelijke Tribe-vorming inhoudt. Wanneer het DNA intact zou zijn, dus volledig 22 menselijke DNA helixkoppelingen is de ziel in staat om meteen te fuseren met het lichaam, het hologram en het plasmabrein. Alle opgedane ervaringen en wijsheid uit ALLE levens daarvoor wordt dan meegenomen naar het volgende leven. We horen helemaal niet in vergetelheid te incarneren!

Dit begint al redelijk complex te worden nietwaar? Nou, we gaan even beter ons best doen om deze ene verloren pagina terug te vinden, resonantie weet je nog?

Wanneer men incarneert met het bewustzijn van bijvoorbeeld de 12e dimensie, dan zou de zielentrilling meteen vanuit de 12e helixkoppeling aan de slag moeten kunnen gaan. Maar dit alles prachtigs van de incarnatieprocessen is jullie afgenomen. Voor de meeste zielen is incarneren een trauma geworden, want het is echt niet leuk om keer op keer vanuit een ‘beginnend sterrenzaad’ bewustzijn te moeten starten en een mensenleven lang te moeten doen met dat ‘beginnend sterrenzaad’ bewustzijn. Want ergens diep van binnen ’trilt’ het op een veel dieper level, als een soort gevoelsherinnering naar jouw ware afkomst, wijsheid, weten, kennis, iets wat veel meer een breder, dus versmolten beschaving en kennis draagt dan de huidige versmalde, dus uit elkaar gerukte beschaving waarin je incarneerde.

Dit komt eenvoudigweg omdat kwaadwillende buitenaardsen de 3e helixkoppeling gewoon ‘eruit gerukt hebben’ door manipulatie van dit menselijke lichaam. Vrijwel alle lichamen op moederplaneet Terra waren beschadigd vanaf de 3e helixkoppeling met uitzondering van 29.000 lichamen die de 3e helixkoppeling nog volledig intact hadden. Kunnen jullie nagaan van hoever jullie hebben moeten groeien naar het huidige bewustzijn dat jullie dragen!!! Jullie eerste voorlopers van Aquariusmensen zijn werkelijke bikkels, vertrouw ons daar maar op.

Op deze moederplaneet Terra, in een incarnatielichaam geldt dat alles met elkaar samenwerkt vanuit deze specifieke eenheidsbewust, zowel collectief als individueel. Maar stel je eens voor dat je incarneert met een bewustzijn vanuit bijvoorbeeld het twaalfde dimensionale rijk, je zielentrilling hoort dan meteen te kunnen samensmelten met de twaalfde fysieke Helixkoppeling (heel complex verhaal, dus boek is onderweg ?).

Maar deze fysieke DNA lichamen worden al 7,7 miljoen jaren systematisch kapot gemaakt, waardoor zielen uit de ‘hogere’ realms langzaamaan steeds minder helixkoppelingen kregen in in te kunnen incarneren. En het afbreken van de helixen is doorgegaan tot vrijwel de gehele mensheid nog maar 1 helixkoppeling had en een uitzondering zelfs nog minder! Zij vertegenwoordigen de ergste criminelen zoals pedofielen, seriemoordenaars, kinder-molesters en verkrachters en wij rekenen deze doelgroep tot de ‘zielloze’ en dus de ‘gewetenloze’ kapotte mens.

De ‘3D bewuste’ – dus gematerialiseerde mens die zich niet breder heeft ontwikkeld is niet zielloos en fout, maar slechts onbewust en deze doelgroep zal besluiten om de vaxxi-nazi’s te nemen, deze aan hun kinderen te geven, de aarde verder te vervuilen, industrievlees blijven eten en onze doelgroep als ‘wappies’ neerzetten ?

Het zijn deze twee doelgroepen zielen die vanuit het 3e en 4e universum incarneerden, en zij horen hier niet thuis. Niet Terra heeft hun binnen gelaten, maar de buitenaardsen wisten wormgaten te creĆ«ren naar dit vijfde universum, zodat deze zielen de slaven van de ‘zwarte elite’ zouden worden.

Dus met 1,5 tot 3 volle helixkoppelingen te starten is zo gek nog niet!

Maar stel je eens voor dat je vanuit jouw bredere bewustzijnslevel opeens terug wordt geworpen naar het meest smalle stuk van het bewustzijnslevel (de start van het menselijke incarnatielichaam) dus in drie volle helixkoppelingen te incarneren, betekent toch alsnog in ā€˜vergetelheidā€™ incarneren, dus was er een versnelde upgrade nodig van het menselijke DNA nodig en daar hebben we bijna 50 jaar over gedaan! De meesten van jullie die tot aan dit lezen zijn gekomen, hebben inmiddels 7 tot 12 volle helixen inmiddels wat betekent dat we op weg zijn naar de Nieuwe Mens, die eigenlijk de Oorspronkelijke Mens zal gaan vertegenwoordigen op moederplaneet Terra. En dat is zĆ©Ć©r goed nieuws!

In het verleden was dit dus het incarnatie loopingssysteem van het Vissentijdperk, het gematerialiseerde bewust in plaats van het goddelijke eenheids bewust. Er werden miljarden lichamen gekweekt waar zielen uit het derde en vierde universum konden incarneren die werden ā€˜vastgehoudenā€™ binnen dit incarnatiesysteem (door jullie genoemd Matrix).

En steeds weer incarneerden deze onwetende mensenzielen uit de 3e en het 4e universum in hun eigen lichamelijke DNA terug, omdat dit de oorspronkelijke bedoeling van de zielenleer in het leerlichaam is om steeds weer terug te keren naar de eigen Tribe, opdat jullie kunnen groeien via de leerlichamen van bewustzijn naar bewustzijn uit kunnen dijen en evolueren. We zouden dus kunnen zeggen dat moederplaneet Aarde werkelijk jullie moeder is, want zij draagt het menselijke DNA ook in haar planeetlichaam.

Zoals Terra alle DNA in haar draagt van alle levende schepsels die zij ooit creƫerde, kan zij via DNA met ons bewustzijn communiceren en horen jullie te kunnen communiceren met zowel Terra als met jullie Kosmische Familie. Het is zo interessant in dit universum hoe het allemaal geregeld is door diens creators!!

Omdat men keer op keer in hetzelfde kapotte DNA incarneerde ging het DNA steeds verder kapot en zo kwamen jullie in zeer kleine groepen naar deze tijdlijn afgereisd in een kapot DNA om jullie oorspronkelijke DNA Tribe (vermiste zielenfamilie) terug te vinden, opdat jullie weer terug kunnen keren met elkaar naar de eigen tijdlijn zodat jullie als samengesmolten Tribe, uiteindelijk zullen groeien tot bijvoorbeeld een bewustzijnsplaneet-lichaam die in staat is om eigen incarnatielichamen te creƫren.

Al kunnen jullie je dit jezelf nog helemaal niet voorstellen, maar bewustzijns-planeten zijn geƫvoleerde lichamen die ontwikkeld en gevormd worden door samengesmolten zielengroepen ?

Dank zij alle DNA upgrades en het hele harde werk van de oorspronkelijke Tribes is een DNA upgrade gaande geweest (mensen werden bewuster, ouders kozen om hun kinderen niet te laten vaxxineren, mensen kozen voor biologisch eten, waren vrijheidsstrijders enzovoorts) waardoor er nu 122.000 incarnatielichamen beschikbaar zijn, die niet volledig in vergetelheid, maar direct voor een heel groot deel ontwaakt geboren worden.

Dit betekent dat er vanaf dit punt, 122.000 zielentrillingen nog wel gedeeltelijk, maar niet meer volledig in vergetelheid zal incarneren en dat is een goede ontwikkeling voor Terra! Want dit betekent dat er een incarnatiehuls wordt aangeboden die veel beter aansluit, ruimer zit, lekkerder van stofje is en daardoor stukken beter aanvoelt!!

Ach er zullen hiermee wel weer een paar puzzelstukken worden opgelost, want in feite zijn wij allemaal Ć©Ć©n, het is echter wel zo dat er verschillende zielengroepen waren begonnen aan hun zielenleer in het leerlichaam en vanuit daar is het de bedoeling dat jullie weer verder gaan met het eigen bewustzijn. Jullie kosmische Tribe begeleiders vanaf de 12e tijdslijn, de 12 tafels in deze taal genoemd de ‘bemeesterde zielen’ en dus simpelweg de meest ervaren zielen, kennisdragers van dit universele platform zijn speciaal afgereisd naar een aards DNA lichaam om jullie weer mee te nemen de oorspronkelijke samensmelting waaraan jullie 7.7 miljoen jaren geleden waren begonnen maar dan in een modern lichaam ? Hoe mooi is dat …