Derde Planetaire Logo

“realiteit is een ervaring
in het nu”

17-12-2021 Het Derde Planetaire Logo. Er is ons vruchtbare grond aangeboden en de zaden zijn geplant. We zijn er ons van bewust dat op dit moment alles nog zwaar aanvoelt, als een dikke bevroren deken die over de maatschappij heen gelegd is. Het zonlicht bereikt de zaadjes niet, waardoor zaadjes, zaadjes blijven en dit is een bewust opgezet spel van het duister.

Zaden hebben zonlicht nodig om te kunnen ontspruiten, te groeien en te gedijen, maar door de dikke bevroren deken krijgen de zaden geen kans bij deze kou. We nemen een bepaalde collectieve moedeloosheid/depressie waar en de meesten hebben het momenteel zwaar om positieve kracht vast te blijven houden en dat is begrijpelijk omdat dit menselijk is.

In plaats van ertegen te vechten, is het ook mogelijk om jezelf erbij neer te leggen, in overgave en aanvaarding te stappen, dat het is zoals het momenteel is, dat het okay is. Enkele weken geleden is er al een rustperiode aangekondigd, maar de mens is gewend om gewoon maar door te gaan, omdat deze nooit aangeleerd heeft gekregen om pauzes te nemen wanneer deze worden aangekondigd.

Momenteel worden er velen kei hard met de neus op de feiten gedrukt, waardoor lichamelijke klachten niet uit kunnen blijven. Er wordt gevraagd om het lichaam te ondersteunen met natuurlijke remedies, maar ook om niet bij de pakken neer te gaan zitten en via bundelende gedachtenkrachten te voelen dat jullie niet alleen staan, ondanks de gevoelens van alleenheid en af-ge-scheiden-heid.

De DNA opschoning via natuurlijke frequenties en trillingen gaan gewoon door en er worden pieken waargenomen van ruim 4000 hertz die door de lichamen heen razen. Kenmerkend zijn oorsuizen, druk op het voorhoofd, hoofdpijn, griepverschijnselen, pijnlijke onderrug, onrust in ledematen en gedachten, verstopte sinussen, gevoel van niet helemaal vooruit te kunnen komen, verhoogde ademhaling, oude angsten steken de kop op, zoals ook oude gewoonten.

Problemen/disharmonie binnen intermenselijke relaties, omdat de frequenties en trillingen bij iedere persoon een andere uitwerking heeft, actie-reactie kunnen conflicterende energieën brengen. Vele relatiebreuken omdat de trillingen bij elkaar worden gezet die passend zijn, harmonieuzer van aard als gebundelde en samenwerkende mannelijke-vrouwelijke kracht, in plaats van tegenwerkende energie van oude spiritualiteit/polariteiten.De fotonengordel staat vrijwel recht – we gaan er ‘midden’ doorheen momenteel, we hebben een aantal flinke ‘pushen’ te verwerken gekregen en hier en daar wat verbuigen in tijd kunnen voelen.

Het gaat zeer snel met de shifts en de noodzakelijke pauzes volgen achter elke shift, groot of klein! Dus neem pauze wanneer dit mogelijk is, adempauzes, korte meditatie, gesloten ogen, schouders ontspannen en even tot jezelf komen. Aanvaard wanneer het lichaam even niet meer gaat, vecht nergens tegenin – wees zelfliefde.

Grondwerkers vanuit de eerste beschavingen zijn telepathisch bij elkaar gezet en de oorspronkelijke hiërarchie heeft een flinke reset gekregen, diep gedragen Powers die collectieve activeringen/verschuivingen teweeg zullen brengen. Dat wat trager/lager vibreert dan jouw huidige zelf zal per direct worden opgeruimd, daardoor geen obstakel meer vormen.Momenteel dienen vrijwel alle mensen de heerser van het licht en de heerser van het duister – onbedoeld en onopgemerkt de oude spirituele leer van beiden, wordt er veel vanuit het ‘valse licht’ gepreveld, oude DNA templates aanwakkerend, die feitelijk niet meer aanwezig zijn vanuit het beeld/idee van het Nieuwe Tijdperk, de Nieuwe Aarde, genaamd Terra met als aangekondigd Thema – Naastenliefde en Eenheid.

Wanneer je het even moeilijk hebt of wanneer je iets nodig hebt, durf te vragen vanuit een eerlijk hart en je zal worden gehoord en gezien.We hebben veel hulp van geïncarneerde ‘krachtpatsers’ die Spiritueel Herboren zijn opgestaan in de zevende poort van ascentie, degenen die het fundament aan het neerzetten zijn voor de nieuwe beschavingen van Terra, opstart van derde planetaire logo, de bouw van funderingen/het fundament – vanuit een oorspronkelijke blauwdruk.

Er zijn zorgwekkende berichtgevingen geweest binnen ons 21 jaar lange onderzoek naar de huiskamercomputer en diens wereldwijde ‘spirituele’ internet, toegankelijk voor spiritueel groeiende (vooral zoekende) mensen. De zogenaamde ‘new age’ bewegingen en ‘lichtwerkersgroepen’ onder leiding en controle van Queen Bee (een Kunstmatige Intelligentie op Orion, ontwikkeld door de Grijzen) Hebben in de afgelopen twee decennia een flink aantal galactische federatie leden naar hun hand weten te zetten.

De afgelopen twee decennia jaar hebben wij hun werk onderzocht, geïnfiltreerd en hebben we besloten in samenwerking met de eerste commandant, dat er met de hand van hiërarchie gezwaaid moest worden, wat op 21-11-2021 is gebeurd. Velen zijn inmiddels uit de galactische federatie verwijderd en de verwijderingen vinden nog volop plaats. Er worden nog steeds berichten gedeeld die ooit ontwikkeld werden door de kunstmatige intelligentie, de grijzen die de boodschappers waren achter Ashtar, Sirius2, Gaia, enzovoorts.

Ondanks dat dit nu wordt rechtgezet wordt er gevraagd om vooral jullie diepste ‘weten’ te gebruiken wanneer er berichtgevingen zijn van de vele zelfbenoemde galactische federatie groepen en werkers’ die voornamelijk hun Ego aan het voeden zijn door klantenbinding, massale groepen van volgers te creëren, hun merchandise aan te bieden en geldgewin. Zij zullen één voor één op hun knieën worden gebracht en zij zullen buigen voor de absolute kracht van de Bron en gaan herinneren wie zij zijn.

Slechts degenen die als dienaar vanuit de Bron kunnen zijn – zullen stap voor stap zichtbaar worden gemaakt met hun unieke, soms ietwat vreemde en nederige werk. De sluiers die aan het wegvallen zijn hebben te maken met poort zeven van ascentie, waardoor jullie langzaamaan vanuit je eigen tijdskringen aanwezig zullen zijn in het nu.Verleden en toekomst worden steeds minder relevant, omdat we allemaal vanuit een eenheid op dit moment aanwezig zijn, vanuit het warme menselijke hart en het spirituele bewustzijn die nooit meer ‘overgenomen’ zal kunnen worden door het ego.