Verandering van Koers voor Velen

24-10-2022 tot 18-11-2022 We hebben een tijdje achter de coulissen gewerkt in stilte en dat geldt voor Velen omdat de instructies van de Werkzaamheden aan het Veranderen zijn en hierbij was het ‘noodzakelijk’ om de Diepere Reislagen onder de Radar te voorzien van Informatie. De Puzzelstukken van het Nulpuntsveld en daarmee de Akasha steeds verder te Vervolledigen is dit een belangrijke collectieve Happening omdat het iets te maken heeft met de Tachyonen en daarmee óók de Informatie is Vrijgegeven van de ‘Ziektes’ die in de Mensheid (Matrix) werden gebracht.

Daar waar er wel een vorm is, maar nog geen frequenties en dus Blauwdruk Informatie bevat van de Werkelijke Levensenergie van het ALLES genezende Veld. De Vorm lijkt op die van een ‘Atoom’ en bevat Kosmische Intelligentie – de ‘Beweging’ en Positief denken brengt zeer veel Beweging in dat veld. We kunnen ons Voorstellen dat wanneer er sprake is van een Ziekte of ander Menselijk ongemak, dat Positief Denken een uitdaging kan zijn.

Begrijp Hiermee, dat dit een Bewust opgezet Spel is van de Tegenhangers om Bezielde Mensen in het Negatieve te Houden en dat er Alles aan gedaan is om Jullie weg te houden uit het ‘Geheim van de Tachyonen’ die in staat is om ALLE verstoringen op te Heffen, gaande in DIT leven en ja, dit wordt goed gelezen.

De aansturing van een Tachyon komt uit een Leeg Veld, namelijk het Quantumveld en een Tachyon is in staat om 109 keer sneller te ‘bewegen’ dan als de Snelheid van het Licht. Omdat Jullie DNA in vertraagde Velden bewegen, voelt de Manier van Denken en zelfs het Weten binnen dit Realm behoorlijk ‘Krakerig’ en daardoor Traag aan.

De Upgrades van de Afgelopen Jaren, met als start in 2012 tot Heden zijn er nog maar Weinigen in het Coherentieveld aan het Werk die Kunnen reizen met de Snelheid van het Licht, maar voor Hen die reeds aan het Werk zijn aldaar, ontvangen momenteel de Kennis/informatie/coderingen van ALLE Bestaansvormen en met Alle ‘Problemen’ die in Jullie DNA werden gemanipuleerd Herinneren de Meesten niet dat bij het ontstaan van de Eerste Menselijke Cel óók nul-puntsenergie Bevat. De Eerste Menselijke Cel heeft wel een Vorm, maar nog géén Frequentie.

Een Poging tot Uitleg hiervan is dat Wij Sneller Reizen dan het Licht, waarbij we in een Nulpunt Bevinden en daar ook weer naar Terug Keren. We Kunnen (en dit Kunnen jullie óók) élke Frequentie aannemen tussen het Nulpuntsveld en de Subtielere Organiserende Energievelden – namelijk de Frequenties.

De Basisfrequentie met als Opstart naar de 7,4 die ‘Schumann Resonantie’ inhouden is ook het Ontstaan van Jullie Levensvorm, die ook een Nulpunt bevat. Daar waar het Quantumveld gekoppeld is met het Menselijke Vormvaste Veld. Hier hebben Wij het over Elementaire Krachten en de Informatie Daarvan, waar een Atoom Energie in Beweging kan Zetten. Wanneer er een Frequentie ontstaat ‘botsen’ er Atomen als Chaos tegen elkaar aan die uiteindelijk een vormvast veld Creëren. Dit Betekent dat alles Energie is en dat zelfs een Harde Tafel niet Hard is, maar slechts een Frequentievorm.

Wanneer de Mens het Besef heeft dat óók het Menselijke Lichaam NIET vormvast, maar slechts botsende Frequenties inhouden, zouden Jullie bijna ‘denken’ dat alles als een Chatotische, daarom ‘Random’ toevalligheid is. Dit is niet zo, want de Nulpuntsenergieveld en daarmee een Tachyon is wérkelijk te Besturen in élke Vorm die gewenst is. Dit is Hoe de Levensvormen op Aarde werden Gecreëerd door de Wérkelijke Eerste Zielen Incarnaties binnen Tachyonen. Creation of Life is ontstaan vanuit dát specifieke Veld, waar de Elementalen Als Eersten ‘Regeerden’ over de Ontstaansvorm.

Dit verhaal gaat diep en Ver, maar het Zijn de Elementalen die de Eerste Frequenties binnen dit Aarde Realm hebben ‘Neergezet’ door Frequenties te laten Samenkomen. Niet vanuit een Random Chaos, maar vanuit Creatiekracht. Door de Resonante ‘Botsingen’ te Creëren in Samenwerking van Zielenklanken en frequenties werden óók Jullie Eerste Incarnatielichamen gevormd. Waarbij de Eerste vormvaste incarnatievorm een Watercel was waaruit Leven op Aarde werd Gecreëerd in Haar allermooiste Vorm.

Puur Harmonisch Samenvallende Frequenties is waar ook Jullie Lichamen werden gecreëerd. Het zijn de Zielenincarnaties van de Elementalen die weer volop binnen het Nulpuntsveld aan het Creëren zijn door Harmonische Golven te brengen vanuit het Nulpuntsveld die ook het Bewustzijn kunnen ‘aansturen’ binnen de Ascentie. Artificiële Intelligentie, Kwaadwillende Buitenaardsen en Multidimensionalen zijn voortdurend Jullie aan het Lastigvallen binnen dit veld.

Begrijp dat DNA óók een Nulpuntsveld bevat en dat deze óók is ontstaan vanuit een Tachyon waarnaar We Allen voortdurend terugkeren om te Kunnen Creëren HOE we het Willen, wat tevens de Reden is waarom Wij blijven zeggen dat DNA incarnatie inhoudt en dat daar niet eens Over Nagedacht kan worden. Nadenken bevat een frequentievorm van Krakend Chaotisch en Botsend Materiaal die de Reistijden vertragen, omdat deze niet Harmonieus ‘samenvallen’. Het is het Denken dat Jullie allergrootste Obstakel is in dit Leven.

Het is het Dénken dat er voor zorgt dat er géén Toereiking is tot het weer Gezond maken van Jullie Cellen en daarmee gezegd hebbende, bestaat een Gezonde Cel uit Leegte! Leegte is Atoomkracht, Atoomkracht is scheppingsvorm, het is de Verstoorde Scheppingsvorm Jullie zal Brengen naar elke vorm van Abundance, goed- of kwaadschiks Zijn Jullie Creatiekracht die Uiteindelijk Manifestatie wordt.

Het Nulpuntsveld waar Wij Jullie Planetaire Helpers, als Council van Zeven in samenwerking met de Eerste Zeven Elementaire Creaties naar het Vormvaste Veld, wordt de Uitkomst naar Zeven steeds Actueler. Hen of Zij die voortdurend een Uitkomst van Zeven Bereiken Krijgen een Opschoning van dit Veld, omdat Wij Jullie ‘Atoomkracht’ nodig hebben om de Collectieve Shifts op te Stuwen binnen het Coherentieveld, waar Harmonische Stuwingen Ons Allen zullen brengen naar De Nieuwe Aarde en daarmee de Nieuwe Mens.

Dit heeft een Staartje 😉 Namelijk dat de Collectieve Manifestatie niet wordt Bewerkstelligd door Gedachten en Bedenkingen hoe het Moet of Hoe het zóú Moeten, omdat Jullie aan het Leren zijn om Gedachtenloos aanwezig te Zijn, Buiten Jullie Slaaptijden. De vele ‘Botsingsvelden’ van Frequenties Bevinden in de Tragere Velden van het Dénkende Bewustzijn, daarmee aangeduidt de 3D – 4D en zelfs 5D ‘Bewustzijnsvormen’ die Tragere Reisvelden inhouden, waardoor Manifestatie zal Uitblijven.

Er vinden Vele Verschuivingen plaats binnen Jullie Gedachtenwerelden die zo nu en dan het Nulpunt Bereiken wanneer Jullie uit de ‘Gedachten’ zijn Vertrokken, namelijk in de Droom- en/of Meditatieve Toestand. Aan Hen die Resoneren met de Informatie die Wij zo nu en dan Vrijgeven en die via Resonantie op Ons Werk Uitkomen, worden in de Meest Letterlijke Vorm ‘losgescheurd’ van de Oude Werelden via Jullie Nachtelijke Reizen ten Tijde van de Slaap.

Binnen Jullie Slaap- en Meditatievelden is Waar Wij uitreiken naar Jullie Snellere Reisvormen en het is Binnen dit Realm waar Wij de Telepathische Overdrachten Realiseren en waar nieuwe ‘Input’ gecreëerd wordt. die vertellen dat de veranderingen op het Collectieve ‘Bewustzijnslevel’ plaatsvinden.

Het zal even zoeken zijn (geweest) om een Nieuwe ‘Zelf’ Vorm te zien of te aanvaarden, omdat alles opeens zo anders aanvoelt, misschien zelfs een beetje Leeg of Verloren. Het zijn de verfijnde Kosmische Samenvallende en Harmonische Frequenties die uiteindelijk Vormvaste Trillingen (informatie) vormen van Jullie EIGEN DNA Informatie die Uiteindelijk in het Akashaveld terechtkomen en een Stuwing veroorzaken op het Aardse Veld.

De Hartslag van TaR-RaH en daarmee Jullie Moeder Aarde is Gekoppeld aan het Nulpuntsveld, het Bewegende Licht binnen Jullie Cellen en om de Toestand van de Tachyon te Bereiken is het Belangrijk dat jullie Ontspannen en Gedachtenvrij Worden. Het Menselijke DNA, die deze Reis-Snelheden nog niet helemaal eigen is of die de Informatie nog niet kan verstaan of correct lezen worden geupgrade in de Slaap Toestand, wat voelbaar is voor Velen.

De Upgrades naar Jullie ‘Nieuwe Opdracht’ zal even zoeken naar de juiste stromingen zijn, om deze weer naar buiten te brengen die Jullie Slaapritme momenteel Bepalen. Opgemerkt en veel gemeldt wordt Vermoeidheid, Korte Dutjes, Uit het Lichaam Trillen ten Tijde van het in Slaap vallen, Droomloze Toestanden, Diepe Slaap, geen behoefte (meer) aan Verdoving of Comateuze Slaapvormen (slaappillen en anderzins), Meer Innerlijke Rust, Meer Behoefte aan Meditatie, Klanken, Wegzakken in het Water, Badderen, Douchen. Overgevoeligheid voor Geluiden en Prikkels zijn Afgenomen omdat de Rusttoestand binnen het Wakkere Bewustzijnsveld wordt Vergroot.

Dit zijn fases die Allen, aanwezig in het Werkveld eerder hebben doorlopen, om de ‘Input’ voornamelijk gestuurd vanuit de valse templates van de DNA cellen een oorspronkelijke vormtrilling te geven, en er Wordt gevraagd om de Rusttoestand waarin Jullie worden gebracht te Aanvaarden en de Strijderszwaarden Neer te Leggen.

We hebben coördinaten doorgekregen van oude beschavingen waar flinke bewegingen plaatsvinden op dit moment. Er is informatie te vinden binnenin de nog Levende Kristallen die aan de oppervlakte gaan stromen, toereikend gemaakt voor Hen die ermee werken en met de Coderingen daarvan in contact treden.

Voor de Werkers van het Grid, Verbonden aan de Parelgroep hebben we de Volgende Boodschap: Een aantal krachtplaatsen die opnieuw geactiveerd gaan worden op korte Termijn waar al Eeuwenlang geen Vruchtbaarheid toegankelijk is, wordt ook Binnen Dit veld opnieuw Gecreëerd vanuit het Planetaire Veld. De Reden hiervan is dat er Poorten aanwezig waren die werkten als omgekeerde Universums waar kwaadwillende multidimensionalen vrijelijk in- en uit konden reizen naar ‘Hun’ Kunstmatige Gecreëerde Nulpuntsenergie.

Er zit veel Bloed in die gronden vergoten waar volkeren zijn uitgemoord, gevangen genomen en gevlucht naar andere Oorden. Deze Volkeren waren/zijn op Aarde in de Modern Menselijke Lichamen geïncarneerd en Worden de komende Maanden geactiveerd om de informatie van oude beschavingen terug te brengen. Hier Spreken Wij van Hyperborneaanse en Lemurische Volkeren die de Nulpuntsenergie naar ‘Toverkracht’ frequenties Brachten en via deze Frequenties Harmonieuze Golven Creëerden die hebben Aangezet tot Zéér geavanceerde Beschavingen.

In het Huidige Modern Menselijke Lichaam – als ‘de Platformbouwers’ die Bruggen aan het Bouwen zijn tussen de Creatiekrachten van de Nulpuntsenergie. Zij, die in Dit Leven die een vak hebben gekozen als (Fysiek) Helper krijgen nog meer van de Oude Kennis (Codes) terug via Gedachtenstromingen, Mijmeringen, Spontane Ingevingen om de zéér Zieke en Autonome systemen voor de Huidige Mensheid gecreëerd door de Zwarte Eliten te Laten vallen.

De Bewegingen komen, net als bij de Ascentie van het DNA van Binnenuit waar vanuit en zelfs via Alchemistische Overdrachten veranderingen worden gebracht. Via Geestdrift vinden er van Mond tot Mond Overdrachten plaats waarbij Men Gedurfd zal moeten (leren) Kenbaar te maken wat er niet klopt aan de ‘Vastgeroeste Systemen’.

De ‘Sprekers’ binnen dit Veld, Gekoppeld aan de Parelgroep, hebben het afgelopen half jaar Keel Activeringen gehad en de Innerlijke Kieuwen opgeschoond gekregen, zodat de algoritmische Frequenties tijdens het Spreken zullen worden Ontvangen via de Cellen naar de Andere Cellen – als een overdracht van de ‘Gesproken’ informatie vanuit het Hart.

Jullie Prachtige en Belangrijke ‘Aardse’ Werkzaamheden worden niet ontvangen door Hen, die (teveel) Reptielen Compontenten dragen, dus de Vraag is om de Energie te Richten (sturen) naar de Juiste Ontvangers, zodat de Energie die erin wordt gestoken Constructief is, in plaats van Destructief.

Er zijn zeer veel Afgevaardigden geïncarneerd die inmiddels de ‘Hogere Bewustzijnslevels’ als Instap Hebben Ontvangen (de Grote Jongens noemen Wij hen, omdat zij het Benodigde Doorzettingsvermogen bezitten om veranderingen te brengen) die binnen de Zieke Systemen aan het Werk zijn. We hebben het Hier over Afgevaardigden die de Kennis van de Twaalfde Helixkoppeling Dragen – Als zijnde de Collectieve Reizigers Helix – De Genezers binnen deze Velden.

Zij die in dit Leven de Systemen niet hebben Verlaten uit Onmacht en Frustratie, maar keer op keer met Vuur en Elan probeerden de Systemen omver te Gooien door Gedurfd te Spreken met of via Hun ‘Leidinggevenden’ veranderen op Subtiele Wijze met een Ongekende Daadkracht – De Manifestatie naar de Nieuwe Aarde – de grootste benodigde veranderingen. Onze Dank aan Jullie is Groot, want Begrijp dat Vastgeroeste Systemen, en onderdelen van de gecreëerde Matrix niet zomaar 1-2-3 kunnen worden Omver gegooid, Gestopt worden of Spontaan van deze Wereld zullen Verdwijnen.

Binnen de Oude Aarde wordt er Groots Werk Geleverd in de Opbouw van de Nieuwe Beschavingen, worden ook Binnen dit Veld Cel voor Cel de Oude Zaken ‘Losgescheurd’ van de Gemanipuleerde Werelden waarin Jullie Energetische Strijderszwaarden hebben moeten Inzetten om de Dingen te Veranderen die Nodig zijn voor TaR-RaH (de Nieuwe Aarde) en Haar Mensheid.

Andere Note: Vier van de Vijf Cerafijnen, zij die niet Incarneerden maar een Instap maakten binnen het DNA hebben op vier continentalen van de Nieuwe Aarde de Informatie van Verdwenen Coderingen terug gebracht binnen het Leylijnenwerkveld om de Gebroken Leylijnen aan elkaar te Koppelen. Dit is een heel belangrijke Happening omdat er vier Planetaire Logo’s hiermee Worden Opgestart, Shifts op het Aardse oppervlak veroorzaken en invloed op de welgesteldheid én gezondheid van de Mensheid Uitoefenen.

Hiervoor is benodigd een Reissnelheid van minimaal de 32e tot 78e Helixkoppelingen waar in dat Specifieke Werkveld zelfs precieze Coördinaten worden ‘doorgegeven’ die nooit eerder door een Mens beschreven waren. Dit Betekent dat het Werk onder de Radar wordt gedaan, Buiten het Zicht van de Kwaadwillende Tijdsreizigers.

Er is een Verandering van Koers gaande voor Velen waarbij de Eigen Waarheid Sterker en meer Authentiek naar Buiten gebracht zal Worden. Het Breken met de Geconditioneerde Zélf is Niet Eenvoudig en zal een Weg Wijzen naar Jullie Werkelijke Aardse Helpers en Medestanders. Het ‘Oude’ Leven en hiermee ook de Mensen in Jullie levens lijkt Versneld Losgescheurd te Worden en Jullie Pad te Verlaten.

Gecodeerd: Zijn de 288.000 zaden, die Astraal afdaalden naar de Kern van TaR-RaH – als Nieuwe Aarde momenteel, onder ‘Begeleiding” van Twaalf Wit Gevleugelden die aan hen zijn Voorgegaan. De volle 32e Helix Activering voor Velen momenteel, waarbij het Sacrale gedeelte zal worden gekoppeld / geconnected aan het hart en de Keel, met een nieuwe connectie/doorstroom. Behalve het durven Uitspreken van de Ware Gevoelens en het Terug Claimen van de Authenticiteit, zijn er een aantal belangrijke dingen afgerond betreft de zwarte componenten in het Menselijke DNA.

Het gaat gepaard met vanalles en nog wat en misschien zelfs wel teveel om op te noemen, komen de ‘Ascentie Symptomen’ versneld aan Jullie voorbij waar gevraagd wordt deze In Liefde te Aanvaarden, in Plaats van ertegen te vechten. Als belangrijkste kenmerken Jeuk, Huiduitslag, Vervelling, droge plekken, verergering van eczeem, psoriasis en andere huidaandoeningen wordt bijna Letterlijk jullie Oude (Reptielen) Huid verwijderd. Een huid die niet Meer nodig is waarbij er een Helder beeld en focus wordt Gehouden naar de Opdracht en Missie.

Eenzaden die niet graag in Aura’s van Anderen verblijven, daardoor gauw Mensenmoe en overprikkeld zijn, krijgen een soort Time Out om te Herstellen van een Leven Lang van Overvragen. Bij velen van Jullie heeft dit aangezet tot op jonge leeftijd nemen van ‘Medicamenten’ van de Artsen of het doen aan vormen van ‘Zelfmedicatie’. Neem de Rust en de Tijd om te Herstellen, het is Tijd om te Zorgen voor jullie Beschadigde Kind. Ga de Diepte in en Hiermee Vinden jullie de Eigen Nulpuntsenergie die het Herstelvermogen zal Voorspoedigen.

De Oude Tijd om te Buigen naar de Nieuwe Tijd is voorbij, want Jullie worden bijna letterlijk ‘losgescheurd’ uit de oude wereld waarin geleefd werd. Het voelt Nieuw en Anders aan, misschien zelfs wat Leeg alsof Jullie er alleen voor staan, maar dit is niet zo. Het is een soort Terugwerpen op de Zelfstandigheid waarbij de Spiegels des Levens versneld worden gepresenteerd, om te Ontdekken dat Jullie waarachtige & zelfstandige Wezens zijn in een Menselijk Pakket.

Het her-ontdekken van de True Source Powers within You gaat gepaard met, niet schrikken – in de éérste plaats Méns te leren worden en durven te zijn en Daarmee ook een Deel van de Kwetbaarheid te Durven Tonen, Hulp te Aanvaarden waar Nodig. Hierdoor (H)erkenning te geven aan de Leugens en Pijn waarin Jullie leefden of mee werden omringt vanaf de Kindertijd tot Nu. Als een soort Solaire Meesterschap, wat slechts inhoudt dat er naast het Collectieve, óók een Persoonlijke Happening gaande is die zal Brengen naar de Huidige ‘Werkelijkheid’ van Zijn.

De Oude Reispoorten werden één voor één gesloten waardoor Velen van Jullie gewend waren om doorheen te reizen. Deze worden opgeschoond, versterkt en gestabiliseerd waarbij er enkel de Hoogste Trillingen en Frequenties als Informatie Jullie Kanalen Bereiken. De Oude Reizigerspoorten worden Opgeschoond van Elke Vorm van Artificiële Beïnvloeding, waardoor een bepaalde Innerlijke Rust Gevoeld kan worden. Een beetje achterover gaan hangen en het als een storm voorbij te Laten gaan is een Sleutel die Wordt aangereikt aan Hen die deze Deur willen Openen.