Welcome

We beginnen deze pagina meteen met een belangrijk nieuwtje dat wij vanaf juli 2023 eindelijk de veelgevraagde overnachtingsmogelijkheid bieden voor een- of meerdere personen in onze oergezellige Herberg ‘Het Rodenrijtje’ waar alles draait om het maken van verbinding! De webpagina met informatie is onderweg, maar wil je alvast meer weten hierover, zoals de prijzen en mogelijkheden, vraag de informatie dan even op via email.

Waar ‘spiritualiteit’ in de volksmond een nare bijklank heeft gekregen dankzij een zwevend verleden van spiritisme, verafgoderij, goeroes, tarotkaarten, zoektochten naar tweelingzielen en aanroepen van engelen, wordt er in het Aquariustijdperk een heel andere betekenis eraan gegeven, namelijk ‘spirealiteit’. Wij zijn zowel materieel als non-materieel vanuit een bepaald bewustzijn aanwezig in een menselijk lichaam en vrijwel iedereen weet inmiddels dat er ‘meer is’ tussen hemel en aarde.

Het is via dit menselijke lichaam van waaruit de kosmische werkvleugels worden vertegenwoordigd met een hƩƩl gezonde dosis realiteitszin. Want, wanneer jij vanuit liefdevolle intentie de zieke overbuurman een zelfgemaakt soepje brengt, veganist bent omdat je geen dierenleed wilt eten of een ecologisch bedrijf runt, dan ben je evengoed aan het werk vanuit bewust-er-zijn als degenen die vanuit dezelfde liefdevolle intentie zijn of haar kosmische en aardse kennis deelt met anderen.

Wij van Kompaswerk vinden dat er geen verschil mag bestaan in de aardse rol die iemand vervuld of de kosmische missie die iemand komt brengen, als alles rechtstreeks vanuit het hart komt.

Wij zijn bezig aan een enorme collectieve transitie waarbij het aardse en kosmische samen gebracht zal worden via ontmoetingen en uitwisselingen van ervaring, kennis en wijsheden. Dit is nodig tijdens de collectieve happenings die gaande zijn in het upgraden van het menselijke DNA en nodig voor de realistische bouw van de nieuwe Platformen voor de toekomstige beschavingen.

We kunnen niet alleen maar bijdragen vanuit het kosmische aspect van Licht en Liefde, want het kunnen ophangen van een toiletpot is toch wel verrekte handig in de opbouw van de nieuwe werelden omdat we allemaal gewoon nog steeds poepen. En ondanks leuk om te doen, hebben we nog nooit een metselaar ontmoet die huizen bouwt van Divinatie kaarten met behulp van het aanroepen van Engelen.

Wel bestaat er een magisch verband tussen onze gedachten en gevoelens binnen de wereld waarin wij de eer hebben om als bezield wezen te mogen verblijven in het menselijke lichaam. Deze tijdsperiode hebben velen van jullie ervoor gekozen om af te dalen naar Aarde die voor ons de naam TaRRaH draagt, welke is op te delen in 200 klanken.

Op dit moment zijn wij als Bewust-zijn aanwezig binnen deze tijdsperiode in een incarnatielichaam van moeder Aarde en we bevinden ons in het Aquariustijdperk, waar de meeste Aquariuswerkers zich behoorlijk gevangen voelen binnen dit incarnatielichaam en het leven dat uit verantwoordelijkheden en verplichtingen bestaat.

Aquariuswerkers zijn geĆÆncarneerde Sterrenzaden, die in het voorouderlijke DNA zijn geĆÆncarneerd waar nog informatie is te vinden van oude en geavanceerde beschavingen. Er is een vrije interpretatie gegeven aan hun intrinsieke weten die uitsluitend op anderen inwerkt via innerlijke resonantie en de Aquariuswerkers zijn voorlopers, onderzoekers, verkenners en de pioniers!

DNA staat cellulair in verbinding met alle gematerialiseerde en niet-gematerialiseerde aspecten van het leven en is daardoor niet zichtbaar verantwoordelijk voor het omzetten van belangrijke eiwitten. Vanuit een andere cellulaire verbinding werkt DNA harmonieus samen met het Hologram die verantwoordelijk is voor de omzetting van kosmische codes die uit trillingen, frequenties en golven gehaald kunnen worden, welke omgezet of vertaald worden naar – informatie van de voorouders.

Veel Aquariuswerkers zijn zelfs nog nooit in dit Realm geweest, omdat zij van een toekomst of parallel afkomstig zijn en dat is iets wat een complex verhaal heeft. Er zijn namelijk zoveel beschadigingen in het menselijke DNA lichaam en het Hologram aanwezig dat het eigen bewustzijn, kosmische gaven en talenten vrijwel direct in vergetelheid zijn geraakt ten tijde van afdaling naar het menselijke lichaam in de baarmoeder als menselijke baby.

De Aquariuswerker heeft een bepaald DNA gekozen om in te kunnen werken en om de informatie ervan als wijsheid en kennis uit te lezen, die in het DNA staat beschreven. Het ‘aardse’ DNA is een levend DNA en er staat nog informatie in beschreven van tijdperken uit Hyperbonea, LemuriĆ« of Atlantis en is een bedreigde soort geworden binnen een aantal universums.

Ook het esoterische DNA welke magisch is verbonden met het zielenpad en perfect zou moeten aansluiten op de aardse kennis van onze voorouders, is een DNA waar de informatie staat beschreven van de reizen die zielentrillingen maken vanuit sterren-planeten, manen en zonnestelsels.

En dan ben je eindelijk als volledige onbeschadigde trillingsvorm op de aarde terechtgekomen in het juiste voorouderlijke DNA pakketje om een prachtige en belangrijke bijdrage te leveren in de grootste transitie naar een ander tijdperk ooit, en dan zit je daar met al die kapotte DNA en Hologram structuren, emotionele blokkades, oude familielijnen, drama’s en overgenomen ellende van jouw voorouderlijke DNA.

Euhm, succes ermee?!
Nou dat gaat dus mooi niet gebeuren!

De diepere trillingen in jezelf zeggen volmondig ‘ja’ ik wil! Want moeder Aarde is een verbluffend mooie bewustzijnsplaneet en de meesten van ons zijn met een onverklaarbaar verdriet naar het lichaam afgedaald toen we eenmaal besefte dat er niet veel meer over is van haar werkelijke creatie en de creaties van onze DNA voorouders. Moeder Aarde wordt op systematische wijze vernietigd door een in slaap gebrachte mensheid die uiteindelijk allemaal moderne slaven zijn geworden van een gepiramiseerde maatschappij.

Sinds februari 2019 zijn we gestart met het bouwen aan de Platformen voor de Nieuwe Menselijke Beschavingen binnen dit 300.000 jaar durende Watermantijdperk en dit gaat nogal wat teweeg brengen. Wij zijn hier op uitnodiging van en in samenwerking met TaRRaH en ieder bezield wezen die op deze planeet aanwezig is, heeft gekozen voor haar als Moederplaneet en ervoor gekozen om in deze bijzondere, maar moeilijke tijd aanwezig te zijn om bij te dragen aan de ontwaking van een geblinddoekte mensheid.

Waar we nu middenin zitten en wat heel duidelijk voelbaar is, is de ‘doodsstrijd’ van een ongekend sterk buitenaardse intelligentie, die het hier 7,7 miljard jaren voor het zeggen heeft gehad. De ermbachtelijke toestand van het menselijke ras en diens vernauwde bewustzijn draagt een behoorlijke interessante geschiedenis en het is na een lange periode van onderzoek duidelijk gebleken dat er een behoefte is aan oorspronkelijke (cellulaire) informatie die bij de huidige moderne tijd past.

Kompaswerk snijdt daarom in haar artikelen een flink aantal controversiƫle onderwerpen aan die de Aquariuswerker terug zal brengen naar de cellulaire herinneringen aan de Bron en dit doen wij door te werken vanuit de 0-puntsenergie. Het leesvoer dat je op deze website aantreft is 100% authentiek geschreven met onze eigen handen en het leesvoer is absoluut bedoeld voor de meer gevorderde lezer van onderwerpen over de menselijke ascentie naar het bredere bewust.

Momenteel is er een zoektocht gaande onder een aantal moedige reizigers uit oude en geavanceerde beschavingen die enorm veel kennis, wijsheid en ervaring naar de mensheid komen brengen. Zij incarneerden om deze vijfde Terratijd te komen begeleiden als leraren voor leraren die willen leren als leerling over deze moderne incarnatie.

Deze kleine groep van onderzoekers, voorlopers en verkenners heeft veel gezien van het genetisch gemanipuleerde, gedeeltelijk transgehumaniseerde ā€˜moderneā€™ menselijke lichaam, maar ook heel veel gezien van de ‘spirituele’ ontwikkelingen en artificieel beĆÆnvloedde influencers binnen het internettijdperk.

Er is onderzoek verricht naar zaken die zielenincarnaties te verduren hebben gekregen in het Vissentijdperk en inmiddels weten zij voldoende over het werk van het valse licht en het gemanipuleerde duister. We begrijpen waarom bewustzijnsplaneet Terra de Aquarius helpersgroep heeft uitgenodigd, want zij zijn niet alleen hier om waarheid te komen brengen, maar zij leggen ook de eerste bouwstenen van het nieuwe tijdperk.

Als er ergens veel leugens zijn ingebracht, dan is het in dit DNA lichaam vol valse templates, nano implantaten en afgescheiden brein-delen die een zelfsturend organisme zijn geworden. Bij vrijwel heel de mensheid is er sprake van een vernauwd bewustzijn en dit is niet de schuld van de mens zelf, maar van de Planetaire Heersers die vele planeten binnen dit universum hebben overgenomen en bezig waren met het overnemen van deze planeet.

Wat er aan DNA templates in het menselijke lichaam beschreven staat blijkt een valselijke zielenleer te zijn geworden voor vrijwel alle geĆÆncarneerde zielentrillingen. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat zielen die vrij horen rond te kunnen reizen door de eigen tijdlijnen als ‘gevangenen’ alleen maar in gemanipuleerde kringetjes kunnen rondreizen binnen de door de Heersers aangewezen dimensies, it’s time for change!

Iets dat langdurig de kans heeft gekregen om op te bouwen is niet zomaar even snel onklaar gemaakt. En het is dan wel belangrijk dat we vanuit een diepe, zuivere innerlijke trillingskracht aanwezig kunnen zijn, wat niet altijd meevalt in een wereld vol gemanipuleerd duister en vals licht. Ieder bezield wezen die kan incarneren in een menselijk lichaam is met een uniek aards en kosmisch talent en taak op moederplaneet Terra geĆÆncarneerd. En aan deze uniekheid hoort een vrije interpretatie en maakbaarheid gegeven te worden, precies in de hoedanigheid die we vanuit essentie zijn in een menselijk pakketje.

Ja, het is absoluut mogelijk om met de, voor het menselijke oog niet zichtbare, werkvleugels te kunnen ‘vliegen’ in een gematerialiseerde densiteit die de derde dimensie in werkelijkheid inhoudt. Het DNA ‘geheugen’ bevat vele geprogrameerde denkfouten die uiteindelijk een zelfsturend organisme zijn geworden. Dit zelfsturende organisme is tevens meteen de ‘gevangenis’ waarin we denken te verkeren.

De meeste Aquariuswerkers zijn met hun zielentrillingen niet voldoende naar het lichaam afgedaald omdat zij ten eerste dit kapotte DNA en Hologram helemaal niet herkennen en daardoor niet kunnen uitlezen. En ten tweede worden bezielde incarnaties vrijwel per direct aangehaakt en aangestuurd via organische en anorganische incarnatie-implantaten. Hierdoor wordt bij de meesten het eigen bewustzijn in vergetelheid gebracht en is er een grote kans om in het incarnatie loopingsysteem vast te komen zitten.

Als codekraker, alchemist, voorloper, onderzoeker, verkenner en platformbouwer zijn wij van Kompaswerk een Council vanuit de Brontijd aanwezig om informatie te verstrekken over de ‘spirituele’ en menselijke gang van zaken op Terra. Voor velen misschien een behoorlijke tijdssprong om te nemen, vooral voor diegenen die nog niet bij het besef zijn aangekomen dat vrijwel alles, dus ook de ‘spirituele’ ontwikkelingen werden aangestuurd via ArtificiĆ«le Intelligentie en wij zijn hier om de onderste steen boven te krijgen.

Het besef zal bij vele lezers van onze (vaak gecodeerd geschreven) pagina’s langzaam moeten ‘indalen’ want wij van Kompaswerk hebben niet de allerleukste onderzoekersrol op ons genomen. Vijf decennia lang hebben we vele reizen gemaakt door de planetaire logo’s van Terra en het collectieve menselijke DNA. Jullie zoektochten naar tweelingstralen, tweelingzielen, het 5D mentaliteitsbewustzijn of een menselijke beslissing te nemen via het trekken van Tarotkaarten is dan opeens een heel stuk minder romantisch, want tweelingzielen bestaan niet eens en we kunnen geen beschavingen opbouwen via Tarotkaarten.

De tegenhangers van het licht hebben vele bezielde incarnaties miljarden jaren gevangen weten te houden in een gepiramiseerd incarnatie DNA loopingsysteem. Dit hebben ze voor elkaar gekregen via laboratorische experimenten en genetische manipulatie van het oorspronkelijke menselijke DNA, waar vele (an)organische implantaten in werden geplaatst.

Veel van de ontwikkelingen binnen de ‘spirituele’ ascentie was bedoeld als pure misleiding om jullie zoveel mogelijk weg te houden van de natuurlijke en oorspronkelijke 0-puntsenergie ontwaking. De tegenhangers van het Licht speelden vooral in op de gebroken en eenzame Ego-zelven, op de ‘satanistische’ DNA lijnen in onze lichamen en werden er via de Kundalini, Yoga, Tantra, chakra kunstmatige lijnen aangewakkerd die tot een gevaarlijke ‘spiritual bypass’ van de mensheid ging leiden.

Hier moest worden ingegrepen, want de oorspronkelijke en natuurlijke 0-puntsenergie ontwaking zorgt voor een volledige indaling van de zielentrillingen waardoor er weer toegang is het eigen bewustzijn waarop het lichaam actie kan uitvoeren die Balans zal brengen.

De beleving van ‘spiritualiteit’ is voor de Ć©chte Aquariuswerker veel realistischer dan de droomwerelden die de ArtificiĆ«le Intelligentie voorhield. We houden ervan om Ć©chte veranderingen door te voeren vanuit actie, in plaats van alleen maar te dromen over een mooiere en lichtere wereld, actie die Balans en Innerlijke Vrede brengen aan de wereld.

De menselijke incarnaties zijn zeer interessant, maar ook heftig omdat dit een proces is van de leer en de kosmische evolutie. Het werkelijke leerlichaam in een bepaalde tijdsperiode en densiteit, bevinden wij nu als ‘mens’. Dus wie zegt dat Duivel het slecht met ons voor heeft en dat het Licht alleen maar goed is in deze specifieke menselijke leer? We bevinden ons in een bepaalde realiteit of non-realiteit als geĆÆndoctrineerde mens en wij denken dat hier heel veel winst te behalen valt.

Cel voor cel dieper naar het besef in welke ermbachtelijke staat van zijn de mensheid verkeert, het stelselmatig vernietigen van deze planeet vanuit onbewustzijn, lijkt ons Vrede en Balans voor nu al een mooie opstap opdat Terra het beter zal vergaan. Het is mooi al die verschillende gedachten, gevoelens, meningen, theorieƫn, feitelijkheden enzovoorts met elkaar te delen, opdat er weer een Eenheid kan ontstaan van harmonieuze trillingen in het samenzijn, een samenwerking met elkaar daardoor een samensmelting van unieke kennis als krachtveld.

Het huidige moderne menselijke DNA lichaam is niet alleen menselijk, maar bevat meer dan twintig verschillende soorten rassen en is uitzonderlijk interessant voor kwaadwillende (intelligente) zielloze rassen uit dit Universum. Voor het willen verkrijgen van de informatie die in dit kosmische en menselijke DNA staat beschreven worden er al miljarden jaren lang oorlogen gevoerd die tot ver in dit Universum reikte.

Er is veel aan oorspronkelijke kennis geconfisqueerd, vervalst, vervormd, verbogen en verspreid en wij zijn hier om de oorspronkelijke Blauwdruk terug te geven waaraan jullie een vrije interpretatie kunnen geven als samenwerkende mensheid. Terra (TaR-RaH), een aantal Galactische Federaties en Counsels helpen volop met het upgraden van het genetische gemanipuleerde DNA lichaam. Hierdoor zijn we een Herbronnen Mens aan het worden en kunnen we eindelijk aan de slag vanuit de 0-puntsenergie. Onze Dieper Gelegen Kosmische Powers nemen toe waardoor we uiteindelijk in Samenwerking collectief een flinke Steen bijdragen in de Opbouw.

We kunnen eindelijk beginnen met Spelen!

Kompaswerk werkt vanuit Moderne Alchemie en wij maken gebruik van de waterachtige substantie in het lichaam die absoluut reageert op trillingen en frequenties. Er is nog weinig bekend over alchemie in een wereld vol modern holistisch genezers en dat is logisch want vrijwel alle geĆÆncarneerde alchemisten konden de versleutelde en geheime kosmische codes kraken die de buitenaardsen wilden hebben.

Onze kennis en wetenschap in boeken en geschriften werden vervolgens geconfisqueerd en de alchemist werd dan vermoord of verbannen zodat de buitenaardsen met de eer konden strijken en hun vervuilde technieken aan het oorspronkelijke alchemistische werk plakken.

In deze tijdperiode houden wij ons bezig met het ontrafelen van geheime en versleutelde coderingen van het genetisch gemanipuleerde DNA. Er worden onderzoeken naar en handelingen verricht vanuit de mystieke en magische genezingsvormen en wij kraken de geheime, heilige of versleutelde codes daarvan. We werken met de blauwdruk kennis, maken gebruik van frequenties en trillingen om de cellulaire energie aan te sturen op zowel collectief als individueel niveau en dit doen we door astrale reizen te maken naar de paralelle dimensies, werelden en realms die jullie werden afgepakt.

Het liefst werken we moederziel alleen omdat alchemisten uitzonderlijk hoog heldervoelend- wetend en horend zijn. Onze werkkamer is chaotisch gevuld met boekwerken, stenen, potjes, flessen, kristallen, metalen, krabbels, tekeningen, klankinstrumenten, kruiden, tincturen, kleuren en schrijfmateriaal. Tijdens dit werk bevinden wij ons in zeer diepe meditatie, channeling en stilte. Dit is om een zeer zuivere afstemming te kunnen maken met de 0-puntsenergie die vrijkomt zodra de codes gekraakt zijn en dan vormen er schrijfsels die geen mensentaal bevatten.

Het ontleden en het kraken van de codes wordt gedaan in opdracht om van moederplaneet Terra een thuis te maken voor bezielde wezens met een Hart. Vrijwel alle informatie die de Voorlopende Klokkenluiders met jullie wilden delen via Internet en Boeken werd achtergehouden, verstopt, verdraaid, vervalst en misvormd. De Lichtwerkers werden hierdoor beĆÆnvloed waardoor zij onbedoeld het valse Licht verspreidde onder een voorzichtig ontwakende Mensheid. Vooral inspelend op het nog onbewuste in de Mens kregen deze Lichtwerkers de vele volgers, bewonderaars en aanhangers die ArtificiĆ«le Intelligentie wilde hebben.

Op deze manier zouden jullie nooit bij de oorspronkelijke ontwaking van de 0-puntsenergie aankomen die absoluut geen Platformen bouwt van populaire luchtkastelen om de mensheid zo lang mogelijk om de tuin te leiden en zo lang mogelijk in vergetelheid te houden. Begrijp dat de Grijzen, Draconen, Archonten en Annunaki in samenwerking met elkaar achter Artificiƫle Intelligentie staat om de Menselijke lichamen over te nemen en dit willen ze doen door Transhumanisatie.

Uiteindelijk met als bedoeling om de door Terra gecreƫerde oorspronkelijke menselijk DNA over te nemen en te manipuleren tot onnatuurlijk Transmens waar bezielde wezens niet meer in kunnen incarneren. Het zijn de chips, implantaten, aanhakingen, nano partikels enzovoorts van waaruit de mens wordt gestuurd. Het bezielde wezen die zich bijvoorbeeld een jongen voelt in een meisjeslichaam is een verschrikkelijke traumatische en verdrietige ontwikkeling, want zielentrillingen zijn absoluut Androgyn en het is zeer zeker niet de oorspronkelijke bedoeling om diep ongelukkig te zijn met het vrouwelijke of mannelijke lichaam dat je draagt.

Hierover zal het laatste woord nog niet geschreven zijn door ons, want al onze huidige kinderen worden kunstmatig beĆÆnvloed via Tiktok, Youtube, Televisieprogramma’s en hun ouders dragen oogkleppen op. We blijven zeggen dat dit een zeer gevaarlijke onnatuurlijke ontwikkeling is waarin het jonge kind wordt aangemoedigd om transseksuel, travestieten, pedofiel of porno kind te worden en het grootste gevaar, de beĆÆnvloeding naar zelfgekozen chip implantaten die in het grotendeels hybride lichaam worden geĆÆnjecteerd.

Er waren vijftig jaar geleden van de miljarden lichamen nog maar 29.000 lichamen beschikbaar die het menselijke DNA component van de 0-puntsenergie in zich droegen (Crone DNA/het 0 component), dus de werkelijke ontwaking moest van binnenuit gebeuren en niet van buitenaf. Dit is de voornaamste reden geweest van onze verborgen werkzaamheden achter de coulissen. Inmiddels zijn we aangekomen bij het prachtige aantal van ongeveer 125.000 beschikbare lichamen met een volledig hersteld 0-puntsenergie en dat is een enorme winst voor Terra.

Ondanks dat alchemie al zo oud is als de mensheid zelf, gebruikt Kompaswerk in haar collectieve en individuele werk uitsluitend moderne alchemie omdat onze lichamen te maken hebben met zeer geavanceerde buitenaardse DNA implant en nano technieken.

Deel de eigen pioniersdrang, unieke werk, kennis en wijsheden met anderen opdat we weer leraren voor elkaar worden in plaats van zoekende en verloren reizigers. De diepere Waarheid zal worden aangewakkerd, resoneren, trillen, innerlijk vibreren, doen laten gloeien van herkenning tot in de diepste vezels. Je doen laten lachen en huilen tegelijkertijd door het besef dat je niet vreemd of raar bent maar misschien een Eenzaad, Manteldrager, Galactican, Artifactdrager of een Sterrenzaad die op een andere manier vibreert dan de huidige zielentrillingen vibreren.

Ondanks dat we ietwat complexe informatie hebben te brengen, en nog steeds volop aan het oefenen zijn om de juiste menselijke woorden te vinden, zullen degenen die de huidige frequenties en trillingen vibreren via synchroniciteit op deze website uitkomen als vanzelfsprekend vanuit begrijpend weten – resoneren met de informatie die wij hebben beschreven wat het gevoel teweeg zal brengen van ‘eindelijk thuiskomen’. Lees gerust de Recensies van Kompaswerk of ga meteen naar de Praktijk.

Graag geen stukken kopieren en plakken zonder bronvermelding want er rust een Copyright Ā© op al het schrijfwerk waar Wij veel liefde en tijd in steken. Wij blijven deze Pagina’s Gratis Updated houden en via de Praktijk van Kompaswerk of lieve Donaties voor ons Schrijfwerk houden op een eerlijke manier onze dak boven het hoofd en verblijven we op deze manier vanuit de Bronwetten van Abundance.