Praktijk: Persoonlijk Geschrift met Hologram & DNA Sessie

Onze prachtige Werkruimte ligt gunstig gesitueerd vlak over de Valkenswaardse grens in Achel Statie (BE) en is daarom voor velen ‘bereikbaar’ genoeg om een Sessie bij Kompaswerk te komen ervaren. De meesten komen van Heinde en Verre naar de Praktijk, want als je ons ontmoet dan ont-moet je jezelf en dat gaat als een lopend vuurtje!

We hebben het daarom druk en je mag rekening houden met een flinke wachtlijst, maar er is voor alles een Devine Timing dus dan geldt dat ook voor onze ontmoeting. Vanaf juni 2023 bieden we een slaapplek aan in onze Herberg ‘Het Rodenrijtje’ wat prettig combineren is met een Workshop, Training, Sessie of Aquarius Couple Retreat bij Kompaswerk.

Wees Welkom in Onze Praktijk!
En bekijk hoe we te Werk gaan …

Zielentrillingen, het oorspronkelijke Hologram en het Bron DNA passen een soortgelijke transmissie en samensmelting methode toe, waarbij golven, frequenties en trillingen door het lichaam stromen die door plasmastromingen kan worden begrepen. Door de wetenschappers wordt gezegd dat 97% van het menselijke DNA, trash-DNA is wat uiteraard grote onzin is.

Via het gemanipuleerde DNA ontvangt de zielentrilling allerlei onzuivere informatie, vervormde frequenties, versleutelde en gebroken codes die uiteindelijk worden ‘gelezen’ als ontworteling en ontzieling. Dit veroorzaakt eenzaamheid, emotionele pijn, verwarring, obstructies, blokkades, valse herinneringen, moeilijke relaties, geestelijke ziekten, aanvallen van shapers en entiteiten en (a)norganische sturingen van het moderne leerlichaam.

De externe Zielenzoektochten en het gros van het ‘Spirituele’ aanbod, is in de meeste gevallen een gemanipuleerde wereld die niet zo heel veel van doen heeft met de werkelijke kennis die men draagt. Er wordt al eeuwenlang op buitenaards intelligente wijze gesleuteld aan de broncodes van het menselijke DNA via gen-experimenten, welke ook de spirituele opbouw van de mensheid onder controle heeft, welke beginnend met woorden van Liefde uiteindelijk hele oorlogen zal ontketenen tot in de kleinste hoeken van je wezenlijke lichaam.

Deze grote machthebbers hebben de uiteindelijke ‘New Age’ voor de zielenwezens bepaald waar de Aquariuswerkers in feite worden ‘weggeleid’ van hun Platformen en hun gezamenlijke missie. Gescheiden van daadwerkelijk persoonlijk hartscontact door vooral de komst van internet, loopt de gezamenlijke missie van de Aquariuswerkers flinke vertragingen op.

Tegenhangers willen niet dat je slaagt met jouw missie en al helemaal niet dat je andere Aquariuswerkers ontmoet, omdat dit hun val betekent. We moesten dus van binnenuit contact met elkaar leggen en dit doen wij van Kompaswerk via het DNA waarop Aquariuswerkers reageren met diepe resonerende gevoelens voor het werk dat wij doen.

Aquariuswerkers hebben een waarheidsmeter in het Hart zitten, die door ons de innerlijke wichelroede wordt genoemd en deze is het Kompas die leiding geeft aan je eigen leven. Door de vele visuele en auditieve manipulaties en sturingen via de externe leervorm raakt het enorme Hart die de Aquariuswerker draagt, behoorlijk van slag.

Hallo Aquariustijdperk!

De Platformbouwers zijn weer terug om de eerste nederzettingen neer te zetten voor moeder Aarde en haar oorspronkelijke galactische mens met een groot Hart. En hiervoor is het belangrijk om te herinneren wat jouw eigen oorspronkelijkheid inhoudt en dit verloopt niet via woorden, maar via Bronstromingen. Platformbouwers zijn in de huidige tijd vrije Pioniers welke worden vastgehouden en bijgestuurd vanuit de menselijke geïndoctrineerde geest en uiteindelijk het lichaam!

Er zijn diepe drijfveren, maar ook een diep verlangen om vanuit het eigen Hart vrijelijk aanwezig te zijn en een zelfbepalend wezen te worden. En het is daarom belangrijk om jezelf thuis te voelen op het aardoppervlak, in je eigen unieke lichaam, geest en Hart, om de Hartskennis te laten ‘spreken’ welke verloopt via onzichtbare stromingen en verbindingen.

In de weg naar het eigen Hart is het niet de bedoeling dat we als mens worden ‘afgeleid’ met allerlei sturingen vanuit het gemanipuleerde DNA want wij zijn allemaal kennisdragers die de oorsprong van de eerdere menselijke beschavingen komen terugbrengen. Wij zijn als Aquariuswerkers de Atlantiërs, de Lemuriërs, de Hyperborneanen en daarom de Grote Veranderaars van de Mensheid en als Next Level toekomstige Mens daarom uniek en zélfbepalend!

Maar de oude (harts)kennis die in jouw eigen Hologram en DNA staat beschreven kan bijna niet vrijkomen omdat de externe velden al heel lang aangestuurd en gemanipuleerd worden welke niet bepaald als vrij aanvoelen, maar eerder als een gevangenis. De vrijheid vinden we van binnenuit en deze trillingen zijn in staat om het Hart in vol potentieel te laten stromen, om nieuwe ontwikkelingen met elkaar te kunnen maken dit doen Aquariuswerkers via Resonantie!

Onder ons bevinden zich de Hidden Onderzoekers, Verkenners en Voorlopers die vanuit de kleinste huiskamers aan het werk zijn om hun Aquarius Platform te bouwen en het is daarom gevoelsmatig een behoorlijke eenzame weg die je aan het bewandelen bent.

Om een andere Platformbouwer te ontmoeten, bouwen wij van Kompaswerk een belangrijk Platform om het Collectieve werk te vergroten en te versterken voor eenieder die bescheiden aanwezig en aan het werk is. Ondanks alle tegenstand die wij als mens hebben ervaren, zijn we op de goede weg en wordt het tijd dat we elkaar gaan vinden, dus moesten wij als Kompaswerk buiten onze comfortzone gaan en openbare werkzaamheden gaan verrichten.

Het is dan ook niet voor niets dat vele Zielenincarnaties die afkomstig zijn van de ‘hogere’ beschavingen zich intens eenzaam en voornamelijk ‘ontzield’ of ‘ontworteld’ voelen in het menselijke leerlichaam. Velen van jullie kennen dit moderne lichaam helemaal niet en dus is de eerste helft van het leven één grote leerweg voor de Aquariuswerker die met grote moeite kan ‘incarneren’ in het beschadigde DNA lichaam die vele tegenslagen heeft gekend.

Maar in werkelijkheid is het hologram ‘dichtgetimmerd’ met allerlei foutieve cellulaire DNA templates, Nano’s, implants, beschadigingen en wordt het modern menselijke lichaam dat je draagt, gestuurd naar de Reptielen en Shapeshiftende mensen in jouw Leven en misschien wil je daar eindelijk eens een keer goed vanaf! De menselijke incarnatie zou een prachtig proces moeten zijn, waarbij we het leven leiden, in plaats van lijden.

Wanneer het Bron DNA en het oorspronkelijke Hologram niet harmonieus met elkaar in verbinding staan, is het heel erg moeilijk om als zuivere zielentrilling een correcte indaling naar het lichaam te maken waardoor de meeste Aquariusmensen helemaal niet geïncarneerd zijn!

In onze Praktijk hebben wij vaker te maken met een incarnatietrauma dan met een zielentrauma en bieden wij je de mogelijkheid om een correctie afdaling te maken naar jouw oorspronkelijke DNA en dit is een Reset voor het Leven!

Hoe gaan we te werk in de Praktijk van Kompaswerk?

Wij maken via email een afspraak voor in de Praktijk vlak over de grens van Valkenswaard in het mooie Achel te België, waar we jouw komst al helemaal hebben voorbereid. In de weken voorafgaand aan de sessie hebben we al een connectie gemaakt met jouw Hologram en DNA wat voor velen voelbaar is. Vanaf de aanmelding tot het einde van de Praktijksessie gebeuren er al allerlei resets en kleine veranderingen in je leven.

Dit is om het Hologram en DNA dat je draagt alvast voor te bereiden, maar ook om de gecodeerde informatie op te halen die wij tijdens het optekenen van het persoonlijke geschrift gaan vrijlaten op papier. Tijdens een sessie worden jouw diepste bronlagen zichtbaar en deze verworden tezamen een prachtig persoonlijk Sigil op wit of zwart papier.

De unieke coderingen die jij draagt komen op papier ‘aan het licht’ via kleuren, vormen, symbolen, vertelsels, chants, klankschalen die jouw innerlijke trillingen dermate verhogen, dat de gedragen epigenetische, energetische en fysieke ‘blokkades’ ter plekke zichtbaar worden. Wij lezen de diepste kerncellen van het beschadigde Crone DNA en leggen de oorspronkelijke blauwdruk tegen de beschadigde structuren aan, waarna het Hologram een volledige uitlijning en reset krijgt op de behandeltafel.

Via diepgaande en krachtige handelingen op de behandeltafel wordt de kinetische energie door ons aangestuurd om jouw lichaam en hart te bevrijden van de gemanipuleerde gevangenisstructuren. Een Hologram en DNA sessie is daarom bij uitstek geschikt voor de multidimensionale Aquariusreiziger die veel levenservaring heeft gekregen in dit leven en er 100% klaar voor is om de reset naar het nieuwe leven te maken.

Het zijn meestal de zeer ervaren zielen, deelzielen of de instappers die zich vanzelfsprekend aangetrokken voelen tot onze werkzaamheden. Het is dan ook de innerlijke diepe resonatie die de weg naar onze Praktijk zullen wijzen wat kenmerkend is voor de Aquariuswerker.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kompaswerk-implantaten.jpg

Wij maken ter plekke altijd een optekening met pen en papier en gaan in trance om het hele Hologram en DNA op te tekenen en uit te lijnen met brontaal, klankschalen, geschriften maken met allerlei tekens, krassen, getallen, lagen, vormen, symbolen, woorden op een kladpapier.

Tegelijkertijd vormt er een Persoonlijk Geschrift die een Tekening of Sigil vertegenwoordigen mag en wanneer dit proces klaar is, gaan we de oorspronkelijke Informatie terugbrengen in jouw DNA en Hologram via een bijzonder ‘stevig’ klankenbad op de behandeltafel, waar we verder alles fysiek zullen gaan uitlijnen zodat de upgrades, opschoning en healing een samensmeltend geheel wordt.

Ondanks ruim drie decennia lang ervaring in dit werk te hebben,
is het nog steeds pionierswerk …

Het resetten van jouw Hologram & DNA is daarom een unieke en zeer persoonlijke belevenis, waarbij wij door de vele jaren aan ervaring een geheel eigentijdse werkwijze hebben ontwikkeld die zichzelf allang heeft bewezen.

Wij zijn Next Level healers en gebruiken onze pineal gland, lichaam en handen om kinetische energie aan te sturen, zodat we een goede en stevige uitlijning en reset kunnen realiseren. Om de ervaringen van het vorige leven van dit leven, samen te laten smelten naar de overgang van het Aquariustijdperk te kunnen waarborgen, doen wij dat in één Sessie!

Niet iedereen heeft ze (gelukkig!) maar de rode vlekken op de bovenstaande foto zijn (an)organische DNA incarnatie implantaten welke zichtbaar worden ten tijde van het maken van het persoonlijke geschrift, terwijl we de persoon dan nog met geen vinger hebben aangeraakt. Het zichtbaar maken van deze Implantaten mag zittend aan tafel plaatsvinden, omdat we door jouw DNA en Hologram reizen met de snelheden van het plasma. Wij werken vanuit plasmavorm, welke sneller is dan het Licht, zodat de implantaten zich niet langer meer kunnen verstoppen, Gotcha!

Tijdens de behandeling op tafel valt de rode vlek uit elkaar en deze breekt per vierkante centimeter in miljarden compartimenten, welke thuis verder afgevoerd zullen worden via de watercellen. Het is daarom ook belangrijk om voldoende gezuiverd water te drinken voor- en na de sessie. Na dertig jaar is inmiddels bewezen bij eventuele Next Level- of Vervolgsessies, dat de implantaten niet meer terug zijn gekomen en volledig zijn afgevoerd.

Tijdens het ‘werken’ zijn wij vrijwel niet menselijk aanspreekbaar om uit te leggen van wat we aan het doen zijn, maar tussentijds kunnen er uiteraard wel gewoon vragen gesteld worden zodat we deze ter plekke voor je kunnen beantwoorden via downloads. Wij schrijven zoveel mogelijk in menselijke krabbels op papier ten tijde van het optekenen van de informatie. Het is eigenlijk niet de bedoeling om je hersenen te activeren, maar jouw oorspronkelijke cellulaire herinneringen en dit gebeurt buiten de gesproken en geschreven taal om.

Veel mensen vragen of ze de sessie mogen opnemen, maar dit staan wij niet toe, omdat wij jullie Devices niet zelf hebben gecontroleerd en beveiligd. We willen niet dat jouw Crone Codes of Bron Informatie naar de Ether wordt gestuurd die niet alleen de sessie kan verstoren, maar ook jouw Persoonlijke Informatie kan opvangen, om vervolgens nieuwe sturingen te kunnen aanbrengen zodra je weer thuis bent.

We verwijderen eventueel aanwezige nano- en implantaat lijnen (die soms van nek naar voet lopen 🥴) of schakelen deze volledig uit van functie wat we doen via het openbreken van de ‘kruislijnen’ die we aantreffen. We volgen alle artificiële en non artificiële verbuigingen en corrigeren deze met kinetische energie, waarbij we ook iemands ‘antenne’ meteen rechtzetten als deze scheef staat, zodat het Pineal Gland kan herstellen waardoor er nadien Bron Informatie binnenstroomt.

Omdat wij geen vaststaande trucjes, technieken en methoden kennen, verloopt elke sessie op een geheel eigen & bijzondere wijze omdat jouw DNA zo uniek is als een vingerafdruk. Wanneer het hologram en menselijke DNA ernstig aangetast is, kan het langer duren voordat de processen van het grote loslaten en integreren op gang komen. De zielentrillingen hebben namelijk écht tijd nodig om te ontkoppelen van de vele getraumatiseerde levens of de epigenetische overdrachten.

Onverwerkte lagen, blokkades en oude aanhechtingen zullen gedoseerd aan de oppervlakte komen en dit zal precies volgens het eigen benodigde tijdsschema worden losgelaten. Dit is een belangrijke reden waarom wij geen vervolgafspraken maken na de Praktijksessie en teven de reden waarom men soms pas een jaar later terugkomt voor een Next Level Sessie.

Van de eerste streep met het potlood op papier tot realisatie van een Persoonlijk Geschrift in een mooie Sigil te verwerken, inclusief de tijd van de bijbehorende Praktijksessie zijn we een behoorlijke tijd bezig en wij raffelen liever niets af. Dit betekent dat wij werken met vaststaande tijdsblokken en dat je er rekening mee moet houden dat een sessie minimaal drie uur duurt.

Het optekenen van jouw geschrift kan worden gecombineerd met een meerlaagse Sigil of een persoonlijke Tekening welke beiden een andere tijdsduur dragen, omdat het Sigil voorafgaand aan de sessie al wordt uitgewerkt en de tekening tijdens de sessie. Beiden zijn een indrukwekkende weergave van jouw persoonlijke Hologram en DNA Kerncellen en kunnen gebruikt worden als extra krachtige tool om op een fijne plek neer te hangen in huis of in je praktijk en deze in te zetten bij meditatie, het aanroepen van jouw krachten of ter herinnering van jouw missie elke keer als je ernaar kijkt.

Gedurende de gehele sessie zijn onze Astrale velden met elkaar verbonden, maar stellen we ook achteraf na de sessie bij wat er nodig is op afstand en hier maken we geen melding van. Er kunnen ‘homeopathische effecten’ worden verwacht welke binnen twee weken verbeteringen zal brengen in je systemen, maar het is belangrijk om te weten dat Quick Fix niet bestaat en dat je na de sessie er veel zelf aan kunt doen om je systeem te onderhouden.

Het zal een Prachtige Uitwisseling worden en echt de moeite waard om te ervaren! Wij brengen je een Individuele, zéér leerzame Sessie in Workshop-achtige Sferen waar je voor de rest van je Leven wat aan hebt!

Let op! Vanaf februari 2023 bieden nog maar twee verschillende tijdsblokken aan voor Hologram & DNA Sessies in de praktijk. Vermeld bij de aanvraag duidelijk het gewenste tijdsblok en lees graag de afmeldingsvoorwaarden.

Tijdsblok van vijf uur: is een Praktijksessie van drie uur met een meerlaagse Sigil die wij voorafgaand aan de sessie al grotendeels in diepe concentratie, stilte en trance zorgvuldig hebben voorbereid waar we gemiddeld twee uren voor nodig hebben om deze voor je op te tekenen, welke we in de sessie verder zullen uitwerken met je. Voor het prachtige Meerlaagse Sigil en de drie uur durende uitgebreide en intensieve sessie vragen wij een bedrag van – € 555.00

Tijdsblok van drie uur: is een Praktijksessie van drie uur met een Persoonlijke Tekening die we ter plekke voor je maken terwijl je aan tafel zit. De persoonlijke tekening behoeft een nauwkeurige afstemming van het Hologram en DNA waar heel veel mag gebeuren aan de meer oppervlakkige lagen welke als ‘informatieuitwisseling’ naar de cellulaire herinneringen stroomt. Voor de prachtige Persoonlijke Tekening en de drie uur durende stimulerende uitwisseling in de sessie vragen wij een bedrag van – € 333,00

Heerlijke uitgebreide plantaardige drie gangen lunch na de sessie?
Per Persoon: € 52,00

Je hoeft niet meteen naar huis te gaan na de Sessie want we hebben een heerlijke omgeving waar je al wandelend of fietsend nog wat na kunt genieten, waar we vanaf juni 2023 slaapplekken in onze Herberg gerealiseerd zullen hebben.

Vanaf die periode bieden we ook Aquarius Couple or Friends Retreat Sessions, Groeps Workshops, Trainingen, Evenementen en nog veel meer! Dus is een Combinatie Sessie met Persoonlijke Workshop inclusief Lunch en overnachten voor jezelf of met twee misschien ook interessant voor je? Vraag dan naar Werkwijze en Prijzen in een Email aan ons.

Particulieren is inclusief BTW . Bedrijven is exclusief BTW . Parkeren, koffie en thee, gebruik materialen zijn inbegrepen
Betaling achteraf via Cash (neem voor de zekerheid voor drie uur aan sessiekosten mee) of op Factuur. Factuurkosten: € 9,00 . Afmeldingsvoorwaarden