Yggdrasil – ontwaking

Gecodeerde boodschap voor degenen die hiermee resoneren: 28-12-2021 Lieve getraumatiseerde Hyborneanen, Atlantier en Lemurian zielen, jullie enorme trauma’s van de zielenlevens binnen deze tijdperken worden momenteel collectief schoon gewassen via DNA upgrades. Het is een heel lang en complex verhaal, waarover we een boek aan het schrijven zijn, voor degenen die met deze informatie resoneren, maar dit boek zal pas over een jaar, misschien twee klaar zijn omdat het menselijke en spirituele bewustzijn eerst naar de oorsprong gebracht zal worden.

De menselijke woorden hiervan zijn voor ons nog wat moeilijk te vinden in deze beperkte ‘kunstmatig ontwikkelde’ moderne mensentaal van een 26 letterig alfabet, maar we zijn lerende op dit gebied, dus vergeef ons wanneer de tijdlijnen en woorden wat door elkaar heen lopen.

Wij vragen dan ook altijd om vanuit het resonerende hart en niet met een gespleten verstand onze artikelen te lezen, waardoor het denken de overhand zal gaan krijgen. Jullie spirituele quests verlopen nog zeer disharmonisch omdat jullie nog geen quantumbreinen dragen en omdat jullie nog met een gespleten kundalini, daardoor een gebroken callulaire levensboom dragen. Wederom zal dit leesvoer zijn voor de meer ontwikkelde spirituele lezer en zo zal het blijven tot de reset naar de Aquarius mensheid volledig klaar zal zijn.

Gaande: ontwaking en genezing van de Yggdrasil – een volledig gewortelde innerlijke levensboom in het derde dimensionale rijk – samengesmolten gematerialiseerde spirituele lichaamsvorm – overgang naar de werkelijke ontwaking – voor de poortwachters, voorlopers en onderzoekers is deze ontwaking in 2011 van start gegaan en de wayshowers krijgen nu een upgrade hiervan.

Wat houdt dat in als de Yggdrasil in de mensheid collectief ontwaakt? Dit betekent dat de ‘kunstmatig aangebrachte kundalini slangen’ een reset krijgen naar de oorspronkelijke samengesmolten kristallen eenheidsvorm van de feminine en masculine platformen. Géén polariteit en gevecht tussen de twee innerlijk kunstmatig aangebrachte vechtende slangen meer!!

De zielenkinderen die uit deze lichamen geboren zijn hebben gekozen voor deze zielenopdracht, waardoor zij ervoor gekozen hebben dat hun onwetende, dus onbewuste getranshumaniseerd gemanipuleerde ouders voor hen besloten hebben en zullen beslissen. Deze shift zal nog vele jaren aanhouden en er is genade gestuurd naar deze onwetende zielengroep die door buitenaards ingrijpen werden toegelaten (hierover zal in de toekomst meer uitleg worden gegeven)

Tot 2024 zullen we de gevolgen hiervan merken, vooral degenen die aanwezig zijn vanuit het ontwaakte systeem is het grote loslaatproces al maanden gaande, voor jullie bestaat er geen traumatisch gebonden hechting meer.

Na de overname van dit universum en dit planetaire systeem door kwaadaardige Archonten, Grijzen, Draconiers, Annunaki, Shifters en Shapers, Artificiële Intelligentie, genaamd Queen Bee enzovoorts, werden de eerste zeven menselijke beschavingen van Terra gewist zoals er vele beschavingen werden gewist door kunstmatig aangewakkerde water en modderstromen in de afgelopen 7,7 miljoen jaren.

Door de vele pogingen tot het uitroeien van zielen en het willen overnemen van de werkelijke menselijke DNA gaven, waren er vijf decennia geleden niet meer dan 29.000 DNA lichamen beschikbaar om in te kunnen incarneren.

Shift (opstuwing van collectieve energie) van het planetaire logo van het spirituele en menselijke DNA bestaan op een gekozen moederpkaneet. Dit draagt zeer een lange voorgeschiedenis van een enorm beschadigd mannelijk en vrouwelijk mens.

Het ontwaken van de Yggdrasil is nodig om de volgende incarnaties uit zeven hogere menselijke beschavingen die onderweg zijn te kunnen ‘ontvangen’ met de juiste incarnatiedichtheid en daarom worden jullie ‘seksuele trauma’s’ uit jullie lichamen getrild. Deze beschavingen waren hier al eerder en we liggen nu op de ontwakingslijn van de allereerste DNA leerlichamen die hier 7,7 miljoen jaren geleden op Aarde nog vanuit prachtige beschavingen aanwezig waren. De hartslag van Terra is hierbij een heel belangrijk aspect, zoals ook de Leylijnen en daardoor de Schumann Resonatie.

De leerlichamen waren in de tijd van Hybornea DNA technisch gezien op het niveau van 144 helixkoppelingen. Momenteel hebben de meeste spiritueel ontwikkelde mensen 7 tot 48 helixkoppelingen, maar de meesten dragen er 3 tot 5, en dat is de hedendaagse mensheid die ‘achter zal blijven’ waarover men spreekt. Zij zullen op natuurlijke wijze deze leerplaneet en hun leerlichaam verlaten. Dit betekent dat er op geen enkele wijze een kunstmatig ingrijpen vanuit de Bron zal worden gedaan.

Deze zielengroep kiest veelal vanuit geprogrammeerde beelden en menselijke angst voor de kunstmatige technieken, ontwikkeld door kwaadwillende buitenaardsen, zoals synthetische medicijnen en de huidige vaxxi-nazi programma’s voor de pasgeboren baby’s en kinderen. Ook zullen zij kiezen zichzelf en hun kinderen te laten vaxxi-neren voor het niet bestaande C. vi/rus, die bedoeld is voor verdere programering naar de getranshumaniseerde mens die een non-lichamelijk bewustzijn zal ontwikkelen, zoals robotten zijn geprogrammeerd om on demand te reageren op bepaalde sturingen.

In plaats van uit weten, emotie, gevoel, bewustzijn, liefde en wijsheid te reageren, worden er via social media op bestaande vooroudelijk ontwikkelde – menselijke angst-knopjes gedrukt en de getranshumaniseerde mensheid gehoorzaamd direct. De wederom opnieuw buitenaards experimentele ontwikkelingen en onderzoeken naar de werking en gaven van het oorspronkelijke menselijke DNA, willen zij bezitten in hun artificiele werelden.

De buitenaardse ontwikkeling naar een kunstmatige en pornografische mannelijk en vrouwelijk of specifiek juist non-mannelijk en vrouwelijk kunstmatig ontwikkelde zielloze mensheid, terwijl we in een mannelijk of vrouwelijk DNA leerlichaam zijn geïncarneerd vanuit een specifieke keuze.

Nieuwe ontwikkeling: Géén fysiek kunstmatige gender of identiteitsverwarring meer, géén pijnlijke geslachtsoperaties en hormonale ingrepen meer voor de nieuwe incarnatie generatie die als kinderen innerlijk androgyne bewustzijn dragen – en dus gelijkwaardige mensheid, volledig in het lichaam. We zijn allemaal androgyn, dus innerlijk mannelijke en vrouwelijke balans in trillingsvorm! Deze generatie zal volledig het eigen gedragen sekse specifieke lichaam met verve dragen waarvoor het lichaam bedoeld is.

Het mannelijk of vrouwelijk lichaam dragen vanuit het leeraspect in een leerlichaam, het heilige huwelijk is pure innerlijke balans. Zonder wellustige of seks georienteerde relaties, ware liefde aan te durven gaan met elkaar in gelijke vorm. Jongetjes spelen net zo graag met poppen als met auto’s, en meisjes voetballen net zo graag als dat ze aan baletdansen doen dus begrijp wat we hiermee werkelijk zeggen willen.

Innerlijk is er géén enkele afgescheiden vorm, maar het kind leert de afsgescheiden vorm, het kind draagt het lichaam voor diens toekomst en voortbestaan als leerziel in een leerlichaam in het eigen gebouwde en gekozen platform. Precies waarvoor het spirituele lichaam bedoeld is, is de vrouw spirituele creatie en haar man de daadkracht. Een eenheidsaspect dat we in ons dragen zijn we zowel creatie als daadkracht, ongeacht in welk lichaam we incarneren.

Er is eigenlijk niet eens zoveel verschil dan het uiterlijk verschil dat het ene lichaam een baarmoeder en gezwollen melkklieren heeft en dat het andere lichaam een piemel met gespierde armen heeft. Beiden zijn gebouwd voor een thuis, een dak boven het hoofd, menselijke warmte en zorgzaamheid, een goed onderdak, voedzaam voedsel, het menselijke voortbestaan en diens verdere ontwikkelingen aan de kinderen door te geven vanuit de meest symplistische platvorm.

Het voortbestaan als zeer liefdevolle menselijke specie te kunnen waarborgen en vanuit dat bewustzijnsaspect te groeien, volwassen te worden en generatie op generatie deze prachtige leerzame ervaringen door te geven tot volledige samensmelting plaatsvindt, wat weer doorgegeven kan worden aan de volgende generatie. Het aspect ‘geduld’ is wat jullie nog niet geleerd hebben, omdat jullie dit bewustzijnsbesef nog niet dragen, dat we als het voortbestaan van de natuur zijn, vanuit een simpelheid in een complexe samenstelling.

Het is het menselijke denken en de zoektochten naar meer en hoger willen zijn, die jullie mankeert, niets meer en niets minder. De wil vanuit het diepst gevoelige innerlijke aspect een gezinnetje op de wereld te zetten en de ander wil een spiritueel thuis of samenkomst van zielen creëren, maar alles is goed in de hoedanigheid die jij kiest. Hierin hoef je niet belangrijk te willen zijn, we dragen allemaal al bij aan het juiste aspect van de bedoeling en dit staat los van het lichaam dat jij draagt.

Op onszelf kunnen we individueel heel veel zien en doen, maar we kunnen in deze tijd van ascentie niet zonder elkaars collectieve hulp om de Tribes vanuit de oorspronkelijke mens bij elkaar te brengen!


Onze lichamen zijn géén geseksualiseerde of non-specifieke objecten, maar de werkelijke werktuigen van de zielentrilling! Dit hele gebeuren wordt nu rechtgezet voor jullie waardoor het gekozen lichaam volledig gebruikt en ingezet kan worden als het werktuig van de Bron.

Deze lichamen zijn noch eigendom noch objecten van de buitenaardsen en zij zijn ook geen eigendom van de Bron, dus deze ascentie van poort zeven is volop bezig met het terug claimen van het spirituele en fysieke aspect van mens zijn. Het ‘zoekgeraakte’ wetenschappelijke ’trash’ DNA die totaal bewustzijn inhoudt. Waarin eenieder vrijelijk zal ontwikkelen zoals jullie het graag willen.

En dan maakt het niet uit of je kiest voor een man-man, vrouw- vrouw, vrouw- man relatie combinatie, want het is de liefdesvorm die telt, zolang het innerlijke man-vrouw aspect in balans is, dan maakt het niet uit welk lichaam je draagt en welke liefdesvorm jij kiest.

Liefde is liefde en de goddelijke liefdesvorm is zeker geen seksuele gepijnigd of gespleten aspect van onderdrukte en afgescheiden menselijke groepen. De Nieuwe Wereld en dus het werkelijke bewustzijn kent géén kaders! Nee, absoluut géén kaders want we zijn één en daardoor allemaal méns zonder enige opgelegde of afgescheiden grenzen, zoals de wereld van Terra grenzeloos en zonder landsgrenzen hoort te zijn!

Aparte notitie:

De eerste leiders van de volgende generatie zielengroepen uit het zevende en de twaalfde universums, incarneerden via fysieke ouders die vanuit de eerste beschavingen op Terra ‘intact’ waren gebleven binnen hun DNA lijn. Hierdoor en dankzij jullie zeer harde werk zullen de eerste zeven nederzettingen weer terug gebracht kunnen worden en het zal het Bronbewustzijn worden hersteld en dit is de wens van Terra.

Jullie familielijnen zijn geïncarneerd op Noord Europese Gronden, omdat dit DNA het meest intact is gebleven en vanwege Hybornea haar eerste nederzettingen op deze Europese gronden. Met name zijn de meesten van deze sterrenzadengroep (ook wel the First Human Tribes genoemd) momenteel bij elkaar in Nederland, België, Duitsland, Engeland en Noorwegen.

Maar jullie moeten begrijpen dat dit de gehele wereld betreft! Na deze reeds 140 jarig durende menselijke ascentie, zijn jullie zelf of jullie ouders uit dit europeese continent vertrokken, ondanks dat je deze DNA achtergrond draagt. Hierdoor zal het herstel van de eerste zeven DNA Tribes langzaamaan wereldwijd worden hersteld en uitgebreid en zullen we nog veel dieper terug naar de werkelijke oorsprong gaan. Deze informatie is slechts het begin de opstart van de zevende poort van ascentie!

Deze incarnatiegroep heeft het zeer zwaar te verduren gehad in hun menselijke taak. Velen van jullie zijn opgegroeid door een reptiele of onbewuste ouder en een spiritueel bewuste ouder (meestal Noorse heks of sjamaan), waardoor er een grote gespleten persoonlijk aanwezig is in deze door jullie gekozen DNA familielijn. De meesten van jullie hebben geen contact meer met één of beiden ouders, omdat zij kozen voor zelfmoord, verslaving, contactbreuk of anderzins. De eenzaamheid en afgescheiden zielendelen die jullie ten parte zijn gevallen zit in jullie DNA gegrifd, en niet in jullie gekozen zielenopdracht. Laten we het er maar op houden dat jullie ware krachtpatsers zijn!

Wanneer we kijken naar generaties, zouden we kunnen zeggen dat het voorouderlijke DNA van deze 29.000 overgebleven lichamen dus nooit uitgestorven zijn geweest, omdat één van de ouders een lang leven beschoren is geweest. Minimaal één van jullie ouders werden minimaal tachtig tot honderd jaar oud in deze moderne lichamen, waardoor dit oorspronkelijke DNA niet is ‘uitgestorven’.

Door de vele upgrades van het menselijke DNA die jullie ontvingen, door jullie kinderwensen of ouders spiritueel te ondersteunen in hun pijnstukken, ervoor te kiezen om de DNA lijn niet verder te laten beschadingen naar volledige vergetelheid, door te kiezen je kind niet te late vaxxi-neren, noch mee te laten doen in buitenaardse programma’s is de incarnatiedichtheid uitgebreid naar 122.000 beschikbare 12 volle helixkoppelingen DNA incarnatielichamen!!

Zeer begaafde zaden uit het zevende en de twaalfde universum die vanuit de toekomstige tijdlijnen zijn en dus hun bewustzijn mee nemen dankzij al het voorwerk in deze ascentie, reizen speciaal naar deze tijdlijn op uitnodiging van Terra. Zij zijn de elementalen, de aardemagiërs, de architecten, de bouwers van de eerste platformen van deze moederplaneet. Nieuwe Spiritualiteit, de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Mens betekent dat de Oorsprong weer terugkomt.

Nog even dit: Oude zielenzaken / ervaringen binnen het DNA incarnatie-loopingssysteem zullen versneld worden opgeruimd en het zogenaamde ‘karma’ die jullie te dragen hebben gekregen – ontwikkeld door twee hoofd archonten – de ‘goden’ die het in dit universum voor het zeggen hebben gehad, gekoppeld aan het Vissentijdperk zal worden gewist uit jullie systemen. Karma bestaat niet, dit fenomeen heeft de Bron nooit toegekend, noch bedacht!!!

Jullie channels worden momenteel opgeschoond waardoor jullie veel helderder zullen kunnen gaan waarnemen, zelfs met volledig gekleurde beelden in meditaties, dromen en channelings. Er worden collectieve visioenen aangekondigd en zullen telekinetische opstuwingen zijn, om de Schumann Resonantie weer terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Hier zijn we nu volop mee aan het werk, nadat we een soort ‘elektrische deken’ hebben aangetroffen na het opheffen van de eerste landelijke vloeklijn. Dit veroorzaakt bij velen een drukkende hoofpijn en verstopte sinussen, toename van geluisprikkels. Wat kan helpen is White Noise in je huis aan te zetten op de momenten dat deze klachten toenemen.

Hierover zal later meer informatie verstrekt worden na overleg met Anton Teuben en Ellen van der Pol rond half januari. Ondanks hier en daar wat uitdagingen, is de upgrade naar de zevende tot twaalde dimensionale bewustzijn in het fysieke en spirituele DNA leerlichaam volop bezig en blijkt succesvol gezien de enorme spirituele kennis die wordt vrijgegeven van de eerste Tribe-members! De werkelijke opstart is begonnen en wij zijn zéér verheugd hierover …

Laten we lekker verder bouwen op vertrouwen, verbinden in samenwerking, het genezen van de uit elkaar gerukte en ontwortelde Yggrasiel levensboom. Wees geworteld in je huidige lichaam en systeem want dit aspect gaat belangrijker worden dan jullie momenteel kunnen invoelen. Wees authentiek en vrij! Ga aan de slag in het nu en laat al de oude angstgedachten, gedragspatronen die kunstmatig gekoppeld werden aan jullie eerdere zielenervaringen gewoon écht los, want je behoort tot de Nieuwe Mens als je tot hier bent gekomen met lezen – haha.

Er zullen vele, vele, vele verloren puzzelstukjes op hun plek vallen voor de meesten van jullie. We hebben telepathisch het begin van een mantra/chant doorgekregen van één van de eerste Tribes, die je HIER alvast kunt beluisteren voor de verdere intergratie. Meer informatie zal volgen, zoals gewoonlijk gecodeerd geschreven, soms nog wat versleuteld hier en daar vanuit de verborgen werkers gewoonten, nog steeds lerende in de kinderschoenen zal ik verblijven vanuit het hart van de diepste kern.