Kompaswerk

In tegenstelling tot wat veel mensen denken heeft spiritualiteit, ondanks leuk, niet veel met tarotkaarten leggen of het aanroepen van engelen te maken. Wel bestaat er een magisch verband tussen onze gedachten en gevoelens in de ‘gematerialiseerde’ wereld waarin wij leven.

Energetische zielentrillingen en gematerialiseerd lichaam zijn ongewild al eeuwenlang in strijd met elkaar en dit heeft meerdere redenen. Het collectieve duister en licht beleven wij, precies in deze hoedanigheid – als innerlijke dualiteit van beiden. Zoals van binnen, zoals van buiten en via anderen krijgen wij de spiegels in het leven gepresenteerd die laten zien hoe ver wij van binnen uit elkaar gedreven zijn.

Als zielenincarnatie hebben Aquariuswerkers gekozen voor moederplaneet Terra die iedereen kent als Aarde en is er gekozen voor het menselijke incarnatielichaam. Vrijwel de meeste Aquariuswerkers hebben zich gevangen gevoeld in het lichaam en in het leven waar zij verblijven. Aquariuswerkers zijn afkomstig van zeer oude en geavanceerde ‘hogere’ beschavingen en zij dragen een diepe trilling die voor de buitenwereld onbekend aanvoelt.

DNA staat in verbinding met de Bron, met de menselijke incarnatie en met de ‘spiritueel’ gematerialiseerde aspecten van het leven in een incarnatielichaam. Vanuit de oorsprong werken hologram en DNA harmonieus met elkaar samen om kosmische codes uit trillingen, frequenties en golven te halen, via een telepathisch begrijpen, genoemd het plasmabrein. Maar er zijn zoveel beschadigingen in dit DNA lichaam en het hologram aanwezig dat de verwarring eigenlijk al is begonnen ten tijde van jullie incarnatie via de baarmoeder en geboorte als menselijke baby.

En dan ben je eindelijk als volledige onbeschadigde trillingsvorm op Terra aangekomen om een prachtige en belangrijke bijdrage te leveren in de grootste transitie ooit en zit je daar met al die kapotte DNA structuren, emotionele blokkades, oude familielijnen, drama’s en fysieke of geestelijke overgenomen ellende van het voorouderlijke DNA.

Euhm, succes ermee?!
Nou dat gaat dus mooi niet gebeuren!

De diepere trillingen in jezelf zeggen volmondig ‘ja’ ik wil! Want Terra is een verbluffend mooie bewustzijnsplaneet, die op systematische wijze werd vernietigd door een in slaap gebrachte mensheid. Sinds februari 2019 zijn we gestart met het bouwen aan de Platformen voor de Menselijke Beschaving binnen dit 300.000 jaar durende Watermantijdperk en dit gaat nogal wat teweeg gaan brengen. Wij zijn hier op uitnodiging van en in samenwerking met Terra en iedereen die op deze planeet aanwezig is, heeft gekozen voor Terra als moederplaneet en gekozen om in dit bijzondere tijdperk aanwezig te zijn. Maar dit is niet zonder slag of stoot gegaan en we zijn nog volop bezig met de grootste transitie ooit, ondanks dat het Licht al heeft gewonnen.

Waar we nu middenin zitten en wat heel duidelijk voelbaar is, is de ‘doodsstrijd’ van een ongekend sterk duister, die het hier 7,7 miljoen jaren voor het zeggen heeft gehad. De ermbachtelijke toestand van het menselijke ras en diens spiritueel bewustzijn draagt een behoorlijke interessante geschiedenis en het is na een lange periode van onderzoek naar ‘spiritueel internet’ duidelijk gebleken dat er een behoefte is aan oorspronkelijke informatie die bij de huidige tijd van ascentie past, namelijk de weg naar zelfrealisatie.

Kompaswerk snijdt daarom een flink aantal ‘spiritueel’ controversiële onderwerpen aan die de Aquariuswerker terug zal brengen naar de cellulaire herinneringen van de Bron. Het leesvoer dat men op deze website aantreft is absoluut bedoeld voor de meer gevorderde lezer van spirituele onderwerpen en is 100% authentiek geschreven, dus géén kopieer en plak werk.

Momenteel is er een zoektocht gaande onder een aantal moedige reizigers die incarneerden om de vijfde Terratijd te komen begeleiden als leraren voor leraren die willen leren als leerling over deze incarnatie. Deze kleine groep van onderzoekers, voorlopers en verkenners heeft veel gezien van het genetisch gemanipuleerde, gedeeltelijk transgehumaniseerde ‘moderne’ menselijke lichaam.

Er is onderzoek verricht naar zaken die zielenincarnaties te verduren hebben gekregen in het Vissentijdperk en inmiddels weten we voldoende over het werk van het valse licht en het gemanipuleerde duister. We begrijpen waarom bewustzijnsplaneet Terra de Aquarius helpersgroep heeft uitgenodigd om waarheid te komen brengen, want zij zijn werkelijk warmbloedige leugendetectors met een hartslag. En als er ergens veel leugens zijn ingebracht, dan is het in dit DNA lichaam vol valse templates, implantaten, zelfsturende organismen en gebroken brein-delen.

Wat er aan DNA templates in het menselijke lichaam beschreven staat blijkt een valselijke zielenleer te zijn geworden voor vrijwel alle geïncarneerde zielen. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat zielen die vrij horen rond te kunnen reizen door de eigen tijdlijnen heen, als ‘gevangenen’ alleen maar in gemanipuleerde kringetjes kunnen rondreizen in hun eigen dimensies, it’s time for change!

Iets wat langdurig de kans heeft gekregen om op te bouwen, is niet zomaar even snel onklaar gemaakt. Dat is de meest voorname reden dat de Aquarius helpersgroep voorzichtig in openbaarheid is getreden na een aantal decennia in dit DNA lichaam te zijn verbleven.

En het is dan wel belangrijk dat we vanuit een diepe, zuivere innerlijke trillingskracht aanwezig kunnen zijn, wat niet altijd meevalt in een wereld vol gemanipuleerd duister en vals licht. Iedere ziel en elk bezield wezen die kan incarneren in een menselijk lichaam is met een uniek aards en kosmisch talent op moederplaneet Terra geïncarneerd. En aan deze uniekheid hoort een vrije interpretatie en maakbaarheid gegeven te worden, precies in de hoedanigheid die we vanuit essentie zijn in een menselijk pakketje.

Ja, het is absoluut mogelijk om met de, voor het menselijke oog niet zichtbare, zielenvleugels te kunnen ‘vliegen’ in een gematerialiseerde en gestapelde densiteit die de derde dimensie in werkelijkheid inhoudt. Het DNA ‘geheugen’ bevat vele denkfouten die uiteindelijk een zelfsturend organisme zijn geworden, daardoor de ‘gevangenis’ waarin we denken te verkeren. De meeste Aquariuswerkers zijn niet voldoende in hun lichaam geïncarneerd, omdat zij dit kapotte DNA helemaal niet kenden en niet wisten hoe ermee om te gaan.

Als codekraker, alchemist, voorloper, onderzoeker, verkenner en platformbouwer zijn wij in het nu vanuit de Brontijd aanwezig om informatie te verstrekken over de spirituele en menselijke gang van zaken op Terra. Voor velen misschien een behoorlijke tijdssprong om te nemen, vooral voor diegenen die bij dit besef nog niet zijn aangekomen. Dit besef maakt de zoektocht naar een romantische tweelingzielen relatie of een menselijke beslissing te nemen via het trekken van Tarotkaarten opeens een heel stuk minder romantisch, want tweelingzielen bestaan niet en je kunt niet gaan wonen in een huis van Tarotkaarten.

Deze Diepere Waarheid zal worden aangewakkerd, resoneren, trillen, innerlijk vibreren, doen laten gloeien van herkenning tot in de diepste vezels. Je doen laten lachen en huilen tegelijkertijd, maar het allerbelangrijkste gevoel teweeg brengen dat je niet vreemd of raar bent, het gevoel dat je eindelijk jouw Tribe hebt gevonden en dus jouw familie op Aarde.

De tegenhangers van het licht hebben vele zielen eeuwenlang gevangen weten te houden in een gepiramiseerd incarnatie loopingsysteem. Dit hebben ze voor elkaar gekregen via laboratorische experimenten en genetische manipulatie van het oorspronkelijke menselijke DNA, waar vele (an)organische implantaten in werden gezet. Het huidige moderne menselijke DNA lichaam bevat meer dan twintig verschillende soorten rassen en is uitzonderlijk interessant voor kwaadwillende (intelligente) rassen uit dit Universum. Voor het willen verkrijgen van de informatie die in dit DNA staat beschreven worden al miljoenen jaren lang oorlogen om gevoerd.

Er is veel aan oorspronkelijke kennis geconfisqueerd, vervalst, vervormd, verbogen en verspreid en wij zijn terug om jullie de Blauwdruk te geven van de Oorspronkelijke Bedoeling. Terra en een aantal Galactische Federaties en Counsils helpen volop met het upgraden van dit genetische gemanipuleerde DNA lichaam. We zijn een Herbronnen Mens aan het worden en hierdoor nemen onze Dieper Gelegen Powers toe en dragen we een flinke Steen bij in de grootste Opruiming en Transitie ooit. We kunnen eindelijk beginnen met Spelen!

Kompaswerk maakt in haar sessies gebruik van de waterachtige substantie in het lichaam die absoluut reageert op trillingen en frequenties. Er is nog weinig bekend over alchemie in een wereld vol modern holistisch genezers en dat is logisch, aangezien ons werk heel lang verborgen moest blijven.

De moderne alchemist houdt zich bezig met het ontrafelen van complexe symbolische geschriften en gecodeerde zegels. Er wordt onderzoek verricht naar mystieke en magische genezingsvormen en alchemisten kraken de geheime, heilige of versleutelde codes daarvan. Hij of zij werkt inderdaad het liefst moederziel alleen omdat alchemisten uitzonderlijk hoog heldervoelend- wetend en horend zijn. De werkkamer is gevuld met boekwerken, stenen, potjes, flessen, kristallen, metalen, krabbels, tekeningen, klankinstrumenten, kruiden, tincturen, kleuren en schrijfmateriaal. Tijdens dit werk bevindt de Alchemist zich in diepe meditatie, channeling en stilte. Dit is om een zeer zuivere afstemming te kunnen maken met de energie die vrijkomt zodra de codes gekraakt zijn.

Door noeste arbeid, zelfonderzoek, ontleding, zuivering en onthechting realiseert de Alchemist eerst het goud in zichzelf, alvorens anderen daarin te willen en kunnen onderwijzen. Alle Alchemisten dragen een unieke maar vanzelfsprekende kracht die helend inwerkt op anderen, welk werk ze ook doen! Het ontleden en het kraken van de codes wordt gedaan in opdracht van de nieuwe Aarde, genaamd Terra. Vrijwel alles dat werd afgepakt, vervalst en misvormd door aanhangers van het gevallen licht zal worden hersteld door het werk van moderne alchemisten. Dit is om de nieuwe Mens te helpen met het leren zien en begrijpen van de gepiramiseerde, gemanipuleerde en illusionaire werelden waarin we incarneren.

Kompaswerk is een praktijk die uitsluitend werkt vanuit moderne alchemie. Met ons, geëvolueerde incarnatielichaam en het plasmabrein, horen we perfect te kunnen afstemmen op alles wat op dit moment aan downloads, upgrades, lichttrillingen en geluidsfrequenties worden uitgezonden. Maar helaas voelen deze upgrades soms aan alsof er voordurend op je ingebeukt wordt.

De tot nu toe meest bekende ‘uitdagingen’ die in ons systeem kunnen voorkomen zijn energetische aanvallen, vervuiling, lekkages, gaten, deuken, scheefstand, aanhechtingen, implantaten, verouderde templates, valse informatie, foutieve zielsherinneringen. Ook kunnen we fibromyalgie, een falend immuunsysteem, angsten en depressies uiteindelijk leiden tot totale burnout of verlangens naar zelfdoding bij deze ‘uitdagingen’ rekenen.

Wanneer er teveel beschadigd DNA in het lichaam aanwezig is, kan het hologram niet goed functioneren en als het Hologram niet goed functioneert, kunnen de Zielentrillingen waaruit je bestaat niet goed indalen en herbronnen. Dit zorgt ervoor dat de cellen van ons lichaam ‘stroperig’ worden waardoor we in de cyclische gestapelde tijd blijven hangen. Gekenmerkt, of beter gezegd gebrandmerkt als ‘slachtoffer of narcist’ komen we niet vooruit met onze eigen leer- en groeistukken en zijn we voortdurend bezig met het doorwerken en opruimen van de eigen of andermans shit.

Onze lichamen bestaan voor het grootste deel uit zachte cellen die een waterachtige stromende substantie (plasma) bevatten. Kompaswerk maakt gebruik van dit plasma die absoluut reageert op frequenties en trillingen. Elke cel van het menselijk lichaam heeft een eigen trilling van tijd die werkt als een ontvanger en zender. Alchemistische Healing is een kortdurende, vaak eenmalige sessie waarbij zowel het fysieke als het energetische systeem tegelijkertijd voorzien worden van een zeer breed spectrum aan harmonische frequenties en trillingen. Door bepaalde aanrakingen, bewegingen, klanken, metalen en kristallen op bepaalde plekken van het hoofd, de ruggenwervels en de benen vindt er een volledige reset plaats. De stroperige plasmacellen worden geactiveerd, komen weer in beweging als waterachtige substantie en kunnen zich op een gezondere manier verspreiden en vermenigvuldigen.

Elke sessie is persoonlijk van aard en volledig afgestemd op de trillingen en frequenties die een persoon aan tijdlijnen met zich meedraagt. Moderne Alchemie beschikt niet over een trukendoosje met vaststaande technieken of methodieken. Moderne Alchemie vraagt om de meest zuivere, liefdevolle en subtiele afstemming (ons innerlijke dowsingsysteem) met energieën, frequenties en trillingen van het Licht.

En ondanks ietwat complex, zullen degenen die de huidige frequenties en trillingen vibreren, via synchroniciteit op deze website uitkomen en als vanzelfsprekend vanuit begrijpend weten – resoneren met de informatie die hier beschreven staat en het gevoel teweeg zal brengen van ‘eindelijk thuiskomen’.

Laat het mij maar weten als je vragen hebt, iets interessants hebt te vertellen of een sessie wil inboeken om te ervaren wat – Kompaswerk – voor jou kan betekenen. Stuur een mailtje naar info@kompaswerk.nl. Houd met een bezoekje aan de praktijk er een beetje rekening mee dat er op dit moment een wachtlijst is.

We work together in a Unified Cooperation.
In Lak’ech from Heidy