Welkom bij Kompaswerk

Kompaswerk is ontwikkeld voor spiritueel bewuste mensen die de weg naar het hogere bewustzijn aan het bewandelen zijn, maar zo nu en dan vastlopen in het Hier en Nu. Waar vroeger gesproken werd over ‘zweverig gedoe’ is het voor veel mensen inmiddels een feit geworden dat we onze eigen illusies vormen, scheppen en creëren. Het is opvallend om te zien dat we steeds bewuster omgaan met de tijd die wij op aarde krijgen. We hebben ontdekt dat we een eigen identiteit zijn die persoonlijke kernwaarden bezitten en daardoor wordt steeds duidelijker hoe we onze tijd op aarde willen doorbrengen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 16-Signs-That-You-Could-Be-A-Pleiadian-Starseed-1024x597.jpg
W

We zijn zielen die in een mensenlichaam van vlees en bloed geïncarneerd zijn, in een wereld die de derde dimensie wordt genoemd. Het is niet het leven in de derde dimensie die de nodige problemen geven, zoals velen van ons onterecht denken. Maar het is het ‘lagere bewustzijn‘ die ervoor zorgt dat we ons bezighouden met allerlei randzaken en futiliteiten die niet er niet eens toedoen. Het ‘lagere bewustzijn‘ is een collectief gecreëerd wereldbeeld die onze onbewuste en angstige voorouders in stand hebben gehouden. Al eeuwenlang worden we niet in staat gesteld om een eigen identiteit te ontwikkelen, want zodra we geboren zijn, krijgen we een BSN nummer met voor- en achternaam. We moeten vanaf de eerste ademtuig van ons bestaan schikken naar de wil en wet van anderen. We dragen de zware last van oude familielijnen op onze schouders mee waardoor we tot in het diepst van onze cel-structuren beschadigd en misvormd zijn. Je zou de problemen van het ‘Lagere Bewustzijn’ kunnen zien als een taaie en lijnvormige substantie waar we als menselijke marionetten aan vastgekleefd zitten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is earth-energy.jpg

Al een aantal decennia is er een universele upgrade (transitie) gaande, die deze taaie en lijnvormige substantie aan het aanpakken is. Collectief gaan we over van een 3D lager bewustzijn naar een 5D hoger bewustzijn. Om bij dit bewustzijn te kunnen komen moeten we eerst zelf verlost worden van onze interpersoonlijke structuren, energetische vervuiling en emotionele blokkades. De grote schoonmaak die bij de universele upgrade hoort heet het ascentie-proces. Langzaamaan raken we los van onze emotionele pijnlichamen, oude denkpatronen en conditioneringen zodat we weer uitkomen bij onze eigen kernwaarden. Het wereldbeeld is aan het veranderen, waardoor we in staat worden gesteld om onze eigen identiteit te ontwikkelen. De taaie zwarte energetische substantie hebben een hele lage trilling, die de oude emotionele blokkades en vervuilde energetische lijnen in stand houden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling!

Uit vele onderzoeken is gebleken dat aardse en kosmische trillingen de energetische en chemische processen van het lichaam aansturen. Deze energie stemt zich af op het energielichaam die een eigen frequentiespectrum heeft. De resonerende vibraties, trillingen en frequenties zenden voortdurend elektrische pulsen, golven en trillingen uit. De universele upgrade is energetisch van aard en bedoelt om de oude emotionele blokkades en vervuilde energetische lijnen die we nog bij ons dragen los te trillen met verhoogde trillingen. Dit brengt de nodige kenmerken en symptomen met zich mee die ook wel ascensieverschijnselen worden genoemd. Sociaal, emotioneel, fysiek en psychisch lijden komen in de meeste gevallen door een falend of geblokkeerd energielichaam.

Geëvolueerde energieën vragen om diepgaand onderzoek naar de nieuwste spirituele gang van zaken, groei & ontwikkeling, symptomen & kenmerken van de planetaire ascentie en daarmee gepaard gaande menselijke evolutie. Kompaswerk kun je zien als een werkbare methodiek die de afgelopen twee decennia tot ontwikkeling is gekomen, waarvan nu gezegd wordt dat dit pionierswerk is. Sinds 1999 werkt Heidy van Melis onophoudelijk aan de ontwikkelingen van dit proces mee en heeft inmiddels honderden mensen vooruit geholpen via trainingen, workshops en healings.

– lichamelijke en geestelijke onrust
– slaapproblemen, nacht-huilen
– dromen en nachtmerries
– entiteiten, implantaten, archonten, shapeshifters
– nachtelijk bezoek van geesten en entiteiten
– woedeaanvallen, huilbuien in de nacht
– slechte eetlust, ongezonde eetpatronen
– toename verslaving
– behoefte aan suikerhoudende producten
– eczeem, huiduitslag, lagere weerstand
– uitgeput voelen, zelfs na 8 uur slapen
– niet bij jezelf kunnen blijven
– onduidelijke grenzen
– niet helder kunnen waarnemen
– gevoelens en pijn van anderen overnemen
– emotioneel of agressief reageren
– fibromyalgie, CVS, adhd, autisme
– algehele malaise
– burn-out, depressie-achtige klachten
– enzovoorts