Welkom bij Kompaswerk

Mijn naam is Heidy van Melis en Kompaswerk is mijn ‘spirituele kind’. De naam Kompas en Werk heb ik samengevoegd omdat we in ons leven heel wat werk hebben te verrichten voordat we kunnen versmelten met ons interne kompas die met alles in verbinding staat. Waar vroeger gesproken werd over ‘zweverig gedoe’ is het voor veel mensen inmiddels een heel normaal feit geworden dat we onze eigen wereld zowel positief als negatief kunnen vormen, scheppen en creëren. We zijn in een versneld tempo spiritueel aan het ontwikkelen en daardoor aan het uitkomen bij een hogere dimensie op aarde. Hierbij is het opvallend om te zien dat de meeste mensen veel bewuster omgaan met de tijd die zij op aarde krijgen. Een mensenleven op aarde duurt niet zo heel erg lang en het is een behoorlijk pijnlijk besef dat we grotendeels aan het overleven zijn in een dualistisch bestaan op een aarde die ernstig beschadigd is. We houden ons bezig met de pijnstukken en spiegels die we tegenkomen en het grootste deel van de dag voelen we ons daardoor afgescheiden van het geheel en de mensen om ons heen.

We zijn zielen die in een mensenlichaam van vlees en bloed geïncarneerd zijn in een wereld die de derde dimensie wordt genoemd. De derde dimensie zit barstensvol met emotionele pijnlichamen, eeuwenoude indoctrinerende familielijnen, aangeleerde gedragspatronen en machtsstructuren die het ‘Lagere Bewustzijn’ wordt genoemd. Het is niet het leven in de prachtige en vernuftige driedimensionale wereld die problemen geeft, zoals velen van ons ten onrechte denken. Mensen met een lager bewustzijn houden zich nog niet bezig met het leven op aarde of het welzijn van anderen en dat kun je hen niet kwalijk nemen. Zij zijn letterlijk blijven hangen in de oude wereld die onze voorouders gecreëerd hebben en worden hiermee in het donker gehouden. De oude wereld bestaat uit egoïsme, hebzucht, jaloezie, haat, vergelding, ongelijkheid, dualiteit, macht, menselijke onderdrukking en ego-streling. Deze mensen zijn nog steeds aan het overleven in een wereld die zij niet eens zelf gecreëerd hebben. Op collectief niveau zijn wij tot in het diepst van onze cellen beschadigd geraakt en zijn we de puinhoop die onze voorouders ervan gemaakt hebben aan het opruimen. Je zou de problemen van het ‘Lagere Bewustzijn’ kunnen zien als een hele taaie zwarte energetische substantie waar bijna niet doorheen te komen is.

Het gaat zo slecht met de mensheid en met de aarde, dat er een noodaankondiging is uitgeroepen om deze situatie aan te pakken! Momenteel vindt er een upgrade plaats die deze taaie zwarte energetische substantie wereldwijd zachter aan het maken is. Deze Upgrade wordt transitie of verandering van tijdperk genoemd waardoor we collectief overgaan van 3D egobewustzijn naar 5D liefdesbewustzijn. Het collectieve liefdesbewustzijn is in staat om de schade te herstellen en de balans weer op aarde terug te krijgen. Maar om bij dit liefdesbewustzijn te kunnen komen moeten we eerst zelf verlost worden van onze persoonlijke oude structuren, energetische vervuiling en emotionele blokkades. De Grote Schoonmaak die bij deze upgrade hoort heet het ascentieproces. Dit hele proces wordt ondersteund en versneld door kosmische en aardse trillingen die worden uitgezonden, die ook wel resonantie worden genoemd.

Sociaal, emotioneel, fysiek en psychisch lijden komen in de meeste gevallen door een falend energetisch systeem die de resonantie niet op een goede manier kan ontvangen. Uit vele onderzoeken is gebleken dat de aardse en kosmische trillingen de energetische en chemische processen van ons lichaam worden aangestuurd door de zogeheten resonantie, ontdekt door professor Shumann. Deze energie stemt zich af op ons energielichaam die een eigen frequentiespectrum heeft. De resonantie zendt constant elektrische pulsen, golven en trillingen uit die letterlijk in het lichaam voelbaar zijn zodra je ermee in contact komt. De ruggenwervels worden als eerste ontwikkeld in de baarmoeder naar ons menselijk bestaan. De ruggenwervel is daarom ook hét aangewezen deel om te beginnen met het herstellen van het energielichaam.

– lichamelijke en geestelijke onrust
– slaapproblemen
– dromen en nachtmerries
– uitgeput voelen, zelfs na 8 uur slapen
– niet bij jezelf kunnen blijven
– gevoelens en pijn van anderen overnemen
– emotioneel of agressief reageren
– fibromyalgie, CVS, adhd
– aantrekken van entiteiten
– algehele malaise
– burn-out, depressie
– enzovoorts

Via meditatie en visualisatie komen we al een heel eind om in contact te blijven staan met de resonerende levensenergie die de bovenstaande problemen grotendeels uit de weg kunnen ruimen. Maar wanneer je nooit hebt gevoeld of ervaren hoe het is om daadwerkelijk jezelf her-bronnen te voelen met deze energie, kan het zijn dat je niet helemaal goed kunt beoordelen of de visualisaties en meditaties hun werk verrichten. Pas als we ergens zijn geweest en het zelf hebben ervaren weten we hoe het voelt en eerder niet! Daarom heb ik een werkwijze ontwikkeld, waarvan ik weet dat dit pionierswerk is! Je ervaart voor het eerst van je leven hoe het voelt om her-bronnen te zijn en in contact te staan met deze diep pulserende en genezende levensenergie die vrijwel élk energetisch obstakel uit de weg kan ruimen!

Wil je meer weten over het werk van Kompaswerk? Blader dan gerust door de website heen. Ik geef workshops & trainingen en behandel volwassenen & kinderen in mijn praktijk aan huis in Beek en Donk.