Het Smalle Pad

“vrijmoedigheid
is als een vriend”

20-01-2022 / 05:55 Voor de meeste mensen is het een heel heftige periode geweest en dit zal voorlopig nog zo blijven, we hebben een aantal zaken op een rijtje gekregen al kregen we vele verschillende ‘boodschappen’ van links of rechts en moesten we wederom hier en daar wat ‘onderzoekjes’ verrichten in de werelden van het duister en van het licht.

Houdt het dan nooit op? Maar voor degenen die voldoende waakzaam zijn en het pad naar de binnenkant bewandelen, degenen die bekend zijn met de eigen trillingen is er wel degelijk iets veranderd. Waar voorheen het een rollercoaster was van vele fluctueringen in pieken en dalen, zijn de innerlijke trillingen veel stabieler en meer constant aanwezig als een soort aangekondigde richting of een smal paadje die vanuit een bepaalde leegte opdoemde. Soms moesten jullie wat ‘dwars’ tegen het verkeer in om je eigen uniekheid te behouden, maar You Did IT!!

Er werden zeer veel klachten genoemd in de afgelopen weken, ja zelfs maanden, waaronder torenhoge geluiden in het hoofd/oren, een constante druk op de oren, pijnlijke tanden en kaken, keel, holtes, koortsachtige waarnemingen, onrustige nachten, mystieke getallen met opvallend veel achten, vieren en vijven, en een diepe drijfveer om ‘het anders te willen gaan doen’. Maar ook wordt vaak gemeld, niet vooruit te kunnen komen, slepend aanwezig een ‘stilstaande’ tijd.

Deze klachten zijn op-en af doch slepend aanwezig waarbij de druk soms wordt opgevoerd – on testing grounds – hoe staan jullie er momenteel bij? Ben je trouw aan jezelf? Luister je wel goed naar je binnenste? In de grootste opschoning van het DNA worden de zwakkere plekken van het fysieke en geestelijke lichaam gerepareerd en het lichaam vraagt om rust, stilte en meer zuiver aanwezig te zijn in het hier en nu. Ondanks dat, lijkt het toch dat er vele verstoringen op het smalle pad te komen, die de spanning in het lijf vrijgeven en meteen een oude allergische reactie oproept.

Terra is enorm aan het helpen en zij staat meer en meer in verbinding met haar telepathische kinderen om te vertellen dat jullie trouw aan jezelf moeten blijven, aan de innerlijke trillingen en het smalle pad dat jullie bewandelen. Wijk niet af van je eigen waarheid, zelfs niet een kleine stap naar links of naar rechts. Laat jullie niet omhullen met vals licht en luister naar het allerkleinste signaal dat wordt afgegeven als het ’te mooi om waar te zijn’ klinkt. Wees trouw aan jullie eigen licht dat steeds groter wordt naarmate vertrouwen van het pad dat jullie bewandelen toeneemt.

We hebben vorige week een waarschuwing gekregen via een lucide droom over een schorpioen die in velen van jullie een onbekend soort gif heeft gespoten. We zijn nog volop in onderzoek want de waarschuwing viel samen met vreemde wolkendekken en verschijningen in de lucht, die ons deed denken aan een soort duister die ‘op de mensheid neer keek’, maar er waren ook verschijningen aanwezig die prachtig en krachtig waren. Er wordt gevraagd om niet alleen maar naar de grond te kijken tijdens het bewandelen van jullie pad, maar om ook de medemens te dragen in diens moeilijke tijden.

Er wordt gevraagd om in een zuiver hart en geweten te blijven en nog veel dieper naar binnen te keren, dan de uiterlijkheden doen presenteren. Grootse kantelingen in de media gaande, een mensheid die wederom wordt afgeleid in ver-deeld-heid, laat jullie niet verdelen, maar ver-e-nig met elkaar. Zie het spel dat wordt gespeeld, een politiek die steeds vreemdere sprongen maakt, steeds verder gaat in het doordrukken van het mandaat, laat je niet af-leiden! Het is een zeer duister spel dat wordt uitgespeeld tegen het collectieve licht van de Christus Energie die in eenieder van jullie aanwezig is. Het goddelijke DNA en de toereiking tot deze bronnen heeft niets met religie te maken, maar alles met vertrouwen en innerlijk geloof dat werd afgenomen door de vele eeuwen heen.

De Tribes die momenteel volop aan het samensmelten zijn, staan in telepathisch contact met elkaar en jullie zullen als vanzelfsprekend bij elkaar uitkomen. Dit gaat om het bouwen van de nieuwe platformen, maar er worden nog individuele moeilijkheden vermeldt van het ‘niet vooruit kunnen komen’ in de wensen, dromen en gedachten die uitgaan naar een betere politiek, een betere scholing, samenwerkende artsen voor holistische geneeswijzen etc. We hebben heel duidelijk gevoeld dat er een soort tegenstand wordt ervaren, dat er nog steeds concurrerende energieën in het epigenetische DNA sluimerend worden aangewakkerd.

In dit Aquariustijdperk wordt er gevraagd om uniek te zijn in jullie werkzaamheden en niet na te volgen of proberen na te volgen waar een ander het ‘goed vergaat’. Jullie lichttrillingen worden absoluut verkleind wanneer er ook maar enigszins een wens of gedachte uitgaat naar ‘wat de ander kan wil ik ook kunnen’ of ‘wat de ander heeft wil ik ook hebben’. Jullie bevinden je niet langer in het Vissentijdperk waar het Licht kon worden gekocht bij zogenaamde goeroe’s en spirituele leiders, waar iedereen Reiki Master kon worden, Chakra Specialist, Tarotlegger, Magnetiseur, Energetisch Heler, Channeler en anderzins. Begrijp dat wanneer het eigen lood nog niet in goud is veranderd, dat je absoluut niet in staat bent om anderen te begeleiden met gekunstelde aangeleerde technieken.

Jouw eigen unieke Licht is géén eenheidsworst, maar alchemistisch, stromend en uniek van karakter. Natuurlijk is het heel erg leuk om ideeën op te doen bij anderen, om te experimenteren en te kijken wat kan leiden tot het vergroten van je eigen trillingen. Maar de werkelijke alchemistische wijsheid zit in jullie zelve, omdat jullie allang getraind en bemeesterd waren, voordat jullie in dit lichaam kwamen. Het is de vergetelheid waarin jullie verkeren, anderen te willen navolgen. Het is zeer groot, zelfs collectief belang om te begrijpen dat in eenieder van jullie een alchemist aanwezig is, een zielentrillingen van kennis, wetenschap, uitstraling.

Een werkelijke heler is niet geschoold maar iemand ‘ die maar wat doet’ en weet dat het gewoon werkt omdat dit herinneringen zijn van alle vorige levens. Certificaten aan de muur bewijzen helemaal niets, want energetisch werk, is geen werk vanuit de Mind en wanneer men niet weet waar de genezende stromingen vandaan te halen, loopt men zelfs de kans om ziek, moe of burned out te raken of zelfs lijnen te plaatsen in een ander die van jezelf zijn!

Pas wanneer men begrijpt en daadwérkelijk begrijpt dat iemand niet kan leren of studeren om een Sjamaan te wórden, maar vanuit nature en vanuit de diepste zielentrillingen een Sjamaan is, dan is dat jouw inluiding van het Aquariustijdperk dat het voor jou tijd wordt om je eigen unieke werk uit te dragen. Het tijdperk van de valse spirituele wanna be’s is werkelijk over en dat is behoorlijk goed nieuws!